คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
    กำแพงเพชร (375)
    นครสวรรค์ (396)
    พิจิตร (264)
    เพชรบูรณ์ (473)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,052)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,585)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (851)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,579 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1501   โรงเรียนบ้านจัดสรร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16
1502   โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:29:19
1503   โรงเรียนบ้านคลองบง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:24:53
1504   โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:12:40
1505   โรงเรียนบ้านยางสาว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:02:18
1506   โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:35
1507   โรงเรียนบ้านท่าช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:02
1508   ชุมชนบ้านโค้งไผ่
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:51:32


ทั้งหมด 1,508 รายการ 31 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th