ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
2   หนองขาวโกวิทพิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2564 23:34:07
3   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
4   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
5   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพ
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
6   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
7   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
8   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร
เพชรบุรี
สพม.เขต 10 เพชรบุรี 19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
9   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
10   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
11   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
สพม.เขต 10  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
12   โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจรา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
13   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
14   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
15   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
16   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
17   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
18   บ้านหนองขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
19   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพช
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
20   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
21   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
22   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
23   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
24   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
สพม.เขต 8  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
25   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
26   โรงเรียประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:31:14
27   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
สพม.เขต 8  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
28   โรงเรัยนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
29   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
30   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
31   โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2561 12:55:37
32   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
33   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
34   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
35   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
36   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
37   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
38   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
39   โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
40   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
41   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
42   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
43   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
44   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
45   บ้านแม่โพ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
46   บ้านแม่ออกผารู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
47   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
48   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
49   โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
50   บ้านสามหมื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31


ทั้งหมด 1,432 รายการ 1 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th