คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
รายงานโครงการวิถีพุทธ2565 ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)
โครงการโรงเรียนคุณะรรม 2564 ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)
ภาพการนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
การสวดมนต์ ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
ส่งรายงานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2565 ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
ประกวดสวดมนต์หมู่ ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2565 ไม่ระบุ 15/08/2565 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ทำบุญถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 16/08/2565 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ข้อมูลประเมิน29ข้อ ไม่ระบุ 16/08/2565 โรงเรียนบ้านดงแหลม
พาน้องสวดมนต์ ไม่ระบุ 16/08/2565 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนบ้านหมากมาย
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม ศุกร์ สร้าง สุข ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนบ้านท่าแร่
สภานักเรียนเพียรจิตอาสา พาพี่สอนน้อง ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
1ด้านกายภาพ ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนวัดชาวเหนือ
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนวัดชาวเหนือ
ประเมิน 29 ประการ รอบ 2 ไม่ระบุ 17/08/2565 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
12/2565 ไม่ระบุ 19/08/2565 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 21/08/2565 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
พระอาจารย์เข้ามามอบ ทุนการศึกษา และอาหารกลางวััน ไม่ระบุ 21/08/2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
แบบรายงานผล 29 ประการ ไม่ระบุ 22/08/2565 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
คำสั่งโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 23/08/2565 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง
ประเมินรอบ12เดือน ไม่ระบุ 24/08/2565 โรงเรียนบ้านเชือก
สอนศีลธรรม ไม่ระบุ 24/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565 ไม่ระบุ 24/08/2565 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
กิจกรรมวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมพบพระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมพบพระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมพบพระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมเข้าฐานจริยธรรมนำใจทุกวันอังคาร ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมเข้าฐานจริยธรรมนำใจทุกวันอังคาร ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
กิจกรรมเข้าฐานจริยธรรมนำใจทุกวันอังคาร ไม่ระบุ 25/08/2565 โรงเรียนนาด้วงวิทยา
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/08/2565 โรงเรียนวัดหว้า
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 27/08/2565 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 27/08/2565 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/08/2565 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
กิจกรรมไหว้ครู ไม่ระบุ 28/08/2565 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านคลองยาง
อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกสัปดาห์ ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านดงบัง
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านดงบัง
นักเรียนทุนการศึกษา ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านดงบัง
อบรมวิปัสสนาครูและบุคลากร ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนสิงหวิทยาคม
ประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
29ประการ12เดือน65 ไม่ระบุ 30/08/2565 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
สวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
จิตอาสา ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
โครงงานคุณธรรม ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
กิจกรรมวันแม่ ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
ทำบุญวันแม่ ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนบ้านป่าเลา
แบบประเมิน 29ประการรอบ 12 เดือน ไม่ระบุ 31/08/2565 โรงเรียนวัดหนองบัว
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ รอบ 12 เดือน ไม่ระบุ 01/09/2565 โรงเรียนวัดดอนรวบ
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 02/09/2565 บ้านสร้างแป้น
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม /กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล5 ไม่ระบุ 04/09/2565 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
มีห้องพระพุทธศานาหรือลานพระธรรม ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
ใส่เสื้อขาวทุกคน ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
รับประทานอาหารมังสาวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทาอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนบ้านน้ำลัด
สวดมนต์สรภัญญะ ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
รางวัลผู้มีความประพฤติดี ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ป้ายหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 05/09/2565 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ไม่ระบุ 06/09/2565 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ
กิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 06/09/2565 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
พระสอนธรรม และให้ทุนการศึกษาข่าวสาร ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนวัดท่าไม้
ภาพป้าย ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนวัดท่าไม้
ทำความสะอาดวัดบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนวัดท่าไม้
รายงาน 29 ประการโรงเรียนบ้านหนองเทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านหนองเทา
ไฟล์ประเมินโรงเรียนบ้านจานทุ่ง ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านโคกแฝก
ข้อมูลโรงเรียนพร้อมข้อมูล 29 ประการที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ 12 เดือน 2565 ไม่ระบุ 07/09/2565 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
โครงการคุณธรรม อาสา วัยใส ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
ภาพกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
ภาพกิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
โครงงานคุณธรม เท้าชิด มือพนม ก้มตัว ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
โครงงานคุณธรรม เรื่องร้องเท้าเข้าที่ ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
โครงงานคุณธรรม อนุบาล2 ไม่ระบุ 08/09/2565 โรงเรียนบ้านแข้
ข้อมูลประเมิน29 ประการ ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
กิจกรรมน้องพี่เคารพ ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์)
จิตศึกษาก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 09/09/2565 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์)

ทั้งหมด 3,181 รายการ 31 / 32
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th