คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านกิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านการเรียน การสอน ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 19/06/2565 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 20/06/2565 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
กิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 20/06/2565 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
ข้อมูลประเมิน29ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 20/06/2565 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
อาหารมังสวิรัติ ไม่ระบุ 21/06/2565 โรงเรียนบ้านปางมะนาว
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนบ้านบัวโคก ไม่ระบุ 21/06/2565 โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ)
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนบ้านบัวโคก ไม่ระบุ 21/06/2565 โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ)
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธโรงเรียนบ้านบัวโคก ไม่ระบุ 21/06/2565 โรงเรียนบ้านบัวโคก (บึงกาฬ)
ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 22/06/2565 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข
นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 22/06/2565 บ้านสร้อยพร้าว
รายงานผลการประเมินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา2564 ไม่ระบุ 22/06/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ไม่ระบุ 22/06/2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
ประกวดเต้นเพลงคุณธรรม ไม่ระบุ 22/06/2565 โรงเรียนบ้านสันสลี
ประกวดสวดมนต์แปล ไม่ระบุ 22/06/2565 โรงเรียนบ้านยาง
นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนตอนบ่าย ไม่ระบุ 22/06/2565 โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ไม่ระบุ 22/06/2565 หนองตูมหนองงูเหลือม
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ/ฟังธรรม ไม่ระบุ 23/06/2565 โรงเรียนบ้านดงอุดม
โรงเรียนบ้านหนองยู ไม่ระบุ 23/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองยู
โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม ไม่ระบุ 23/06/2565 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ข้อมูลประเมิน29ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 23/06/2565 โรงเรียนวัดเกาะยาง
กิจกรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ศุกร์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนวัดท่าช้าง
สวดมนต์และนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ข้อมูล 29 ประการ 2565 (12 เดือน) ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านคำยาง
ประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2565 ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านกกซ้อ
นั่งสมาธิ,บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 24/06/2565
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย
จิตอาสาทำความสะอาด ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านโนนทอง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนชีโนวาทธำรง
0:28 / 4:41 โครงงานการจัดการขยะสู่โคกหนองนาโมเดล #แม่ลานวิทยา ไม่ระบุ 24/06/2565 โรงเรียนเเม่ลานวิทยา
อบรมจริยธรรม ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา
คำสั่งแต่งตั้ง ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
วีดีโอ สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
คำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 25/06/2565 วัดท่าล้อ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไม่ระบุ 25/06/2565 วัดท่าล้อ
ข้อมูลประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 2565 ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนวารินชำราบ
แบบประเมิน29ประการรอบที่ 9 (2565) ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนวัดหนองบัว
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนวัดโนนสำราญ
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปี2565 ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 25/06/2565 บ้านขมิ้นบ่อโคลน
พระสอนธรรมมะทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนวัดสระทอง
นักเรียนใส่ชุดขาวทุกวันพระ ไม่ระบุ 25/06/2565 โรงเรียนวัดสระทอง
รายการประเมิน ไม่ระบุ 26/06/2565 โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมมะ ไม่ระบุ 26/06/2565 โรงเรียนวัดเขารวก
ประกวด ไม่ระบุ 27/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
ประกวด ไม่ระบุ 27/06/2565 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
ประเมิน29ประการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 30/06/2565 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน ไม่ระบุ 30/06/2565 โรงเรียนบ้านลุงพลู
เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 07/07/2565 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 07/07/2565 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 07/07/2565 โรงเรียนพรเจริญวิทยา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 09/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 09/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 09/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดกล้าชอุ่ม ไม่ระบุ 09/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานธรรม ไม่ระบุ 09/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 12/07/2565 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านดอนในวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/07/2565 โรงเรียนบ้านดอน
จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านดอนในวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/07/2565 โรงเรียนบ้านดอน
แห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 18/07/2565 โรงเรียนบ้านป่าสัก
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่10 ไม่ระบุ 28/07/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
ประมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรอบผ่านการประเมินเอกสาร ไม่ระบุ 04/08/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
ทำบุญวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 04/08/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
ประเมินโครงงานคุณธรรม สพฐ ไม่ระบุ 04/08/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
บำเพ็ญประโยน์ ปรนนิบัติสถานที่ ไม่ระบุ 04/08/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
แบบประเมิน ไม่ระบุ 05/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
กิจกรรมส่งเสริมการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่ระบุ 05/08/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ไม่ระบุ 05/08/2565 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
กิจกรรมวันแหเทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 08/08/2565 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง
ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่ระบุ 08/08/2565 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ประเมินเดือนสิงหาคม 2565 ไม่ระบุ 08/08/2565 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 09/08/2565
14 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 09/08/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 09/08/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
14 มิถุนายน 2565 กิจกรรมสวดมนต์ยาว ไม่ระบุ 09/08/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
27 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด ไม่ระบุ 09/08/2565 โรงเรียนบ้านตำแย
อบรมศีลห้า ไม่ระบุ 10/08/2565 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
รับการนิเทศการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ไม่ระบุ 10/08/2565 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ไม่ระบุ 10/08/2565 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ไม่ระบุ 10/08/2565 โรงเรียนวัดสุขาราม
สรุปรายงานการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ไม่ระบุ 10/08/2565 โรงเรียนบ้านจรัส
ถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 11/08/2565 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
กิจกรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 11/08/2565 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 11/08/2565 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง-คันแท
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด ไม่ระบุ 12/08/2565 โรงเรียนวัดบ้านไร่
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/08/2565 โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนบ้านสรรเสริญมีพระพุทธรูป หน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วิชาพระพุทธศาสนา ชั้น 2-3 อนุบาล ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
การจัดการเรียนการสอนในวิชาพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
โรงเรียนบ้านสรรเสริญมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
โรงเรียนบ้านสรรเสริญร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
โรงเรียนบ้านสรรเสริญการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
โรงเรียนบ้านสรรเสริญกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
โรงเรียนวัดสรรเสริญ ใครกินอาหารเจของครูและนักเรียน ไม่ระบุ 13/08/2565 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ

ทั้งหมด 3,194 รายการ 30 / 32
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th