โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,984
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,956
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,126
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,687
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
472
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
86
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,984
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 14:52:04
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 1 มิถุนายน 2566 14:52:04
2  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 1 มิถุนายน 2566 14:21:59
3  โรงเรียนบ้านบะไห สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
4  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
5  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
6  ประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
7  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
8  บ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
9  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
10  บ้านสองคอน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
11  โรงเรียนบ้านจำปา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
12  โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
13  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
14  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 4 พฤษภาคม 2566 13:49:12
15  บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
16  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
17  โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
18  บ้านดอนหมู สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
19  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
20  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
21  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
22  โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
23  โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
24  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
25  บ้านดอนตะมุน สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
26  โรงเรียนบ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11
27  โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ) สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
28  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
29  ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
30  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19
31  โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:55:06
32  บ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 เมษายน 2566 11:12:09
33  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 เมษายน 2566 10:18:27
34  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 เมษายน 2566 13:45:32
35  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 20:27:11
36  โรงเรียนบ้านคำบง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 14:04:33
37  โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป.อุบลราชธานี เขต2 8 เมษายน 2566 12:56:05
38  โรงเรียนบ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 เมษายน 2566 16:40:41
39  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 เมษายน 2566 15:04:25
40  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:59:06
41  บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:10:59
42  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 เมษายน 2566 14:36:59
43  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 18:33:42
44  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 14:44:42
45  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 13:15:14
46  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:44:19
47  บ้านเสาธงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:43:56
48  บ้านแข็งขยัน สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:34:18
49  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:21:15
50  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:44:35
51  บ้านกุดกลอย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:37:32
52  บ้านดงบัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:17:50
53  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 10:38:35
54  โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 22:30:08
55  โรงเรียนบ้านาคอ (อุบลราชธานี) สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 10:41:39
56  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต2 4 เมษายน 2566 10:20:36
57  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต2 9 มีนาคม 2566 10:03:16
58  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สพป.ขอนแก่น เขต2 5 มีนาคม 2566 11:11:54
59  บ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
60  บ้านโพรงเข้ สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
61  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฏร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
62  โรงเรียนบ้านต้นเกด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
63  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
64  โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
65  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
66  บ้านสองพี่น้องฯ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
67  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
68  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
69  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
70  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
71  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
72  โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
73  บ้านน้ำทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
74  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 16:32:15
75  โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
76  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
77  โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์) สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
78  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 14 กุมภาพันธ์ 2566 11:46:23
79  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 13 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:09
80  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 27 มกราคม 2566 17:10:11
81  โรงเรียนบ้านวังต่อราษฎร์อุทิศ สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
82  โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2566 19:03:05
83  น้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 21:12:41
84  โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 15:10:28
85  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 14:53:22
86  น้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 มกราคม 2566 14:38:30
87  วังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 29 ธันวาคม 2565 19:28:15
88  โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 18:43:03
89  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:52:47
90  ดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:09:27
91  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 07:38:19
92  โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 20 ธันวาคม 2565 10:35:00
93  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 15:30:22
94  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 13:56:01
95  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
96  โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
97  โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
98  สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
99  ฟ้าใสวิทยา สพป.นครปฐม เขต2 10 พฤศจิกายน 2565 11:01:31
100  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33


ทั้งหมด 21,984 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th