โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,910
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,957
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,127
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,688
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
473
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
8
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,910
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 17:10:11
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 27 มกราคม 2566 17:10:11
2  โรงเรียนบ้านวังต่อราษฎร์อุทิศ สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
3  โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2566 19:03:05
4  น้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 21:12:41
5  โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 15:10:28
6  โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 15:06:09
7  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 14:53:22
8  น้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 มกราคม 2566 14:38:30
9  วังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 29 ธันวาคม 2565 19:28:15
10  โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 18:43:03
11  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:52:47
12  ดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:09:27
13  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 07:38:19
14  โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 20 ธันวาคม 2565 10:35:00
15  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 15:30:22
16  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 13:56:01
17  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
18  โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
19  โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
20  สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
21  ฟ้าใสวิทยา สพป.นครปฐม เขต2 10 พฤศจิกายน 2565 11:01:31
22  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
23  โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
24  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
25  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
26  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
27  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
28  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
29  โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
30  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
31  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
32  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
33  โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
34  บ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
35  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
36  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
37  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43
38  กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
39  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
40  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
41  บ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
42  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 13 กันยายน 2565 15:02:05
43  บ้านปวนพุ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
44  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
45  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
46  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
47  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
48  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
49  โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
50  โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
51  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
52  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กันยายน 2565 16:42:15
53  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
54  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
55  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
56  บ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
57  โรงเรียนวัดหญ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 กันยายน 2565 15:26:11
58  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
59  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
60  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
61  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
62  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
63  ชุมชนหนองหิน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
64  บ้านหนองขาม สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
65  โรงเรียนบ้านซำไฮ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
66  โรงเรียนบ้านผาขาว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
67  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
68  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
69  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
70  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
71  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
72  บ้านโนนกกข่า สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
73  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
74  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
75  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48
76  บ้านโคกมน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:21:26
77  โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
78  โรงเรียนวัดหนองเค็ด(ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 กันยายน 2565 19:04:24
79  โรงเรียนบ้านสระคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
80  อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
81  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2565 13:39:32
82  โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
83  บ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
84  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
85  บ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
86  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
87  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2565 12:53:04
88  บ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต2 25 สิงหาคม 2565 10:43:05
89  โรงเรียนวัดท้องตม สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 14:52:38
90  โรงเรียนบ้านแก้งโตน สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20
91  บ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 สิงหาคม 2565 13:43:18
92  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 13:36:30
93  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 สิงหาคม 2565 11:07:35
94  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.อุบลราชธานี เขต3 23 สิงหาคม 2565 19:20:52
95  โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
96  บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
97  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39
98  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
99  วัดเกาะ สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
100  บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2565 11:44:09


ทั้งหมด 21,910 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th