อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ได้ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 100 ปี รงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 โดยมีทีมพระวิทยากรจากวัดน้ำพี้มาดำเนินกิจกรรมอบรมนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (43.8 kb)

เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | อ่าน 139
เขียนโดย โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 491
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 857
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 1120
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 2149
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 3233
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 3110
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 3090
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 4200
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3959
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 4009
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th