กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (542)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,327)
ภาคกลาง (4,383)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,450)
ภาคใต้ (1,919)
    กระบี่ (60)
    ชุมพร (241)
    ตรัง (138)
    นครศรีธรรมราช (325)
    นราธิวาส (51)
    ปัตตานี (52)
    พังงา (21)
    พัทลุง (212)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (54)
    สงขลา (214)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (436)

รวม 23,582 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   พรรณราชลเขต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
52   โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
พังงา
สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
53   โรงเรียนบ้านบางตะเภา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
54   โรงเรียนวัดปากระวะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
55   โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  6 เมษายน 2565 10:10:52
56   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
57   โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
58   โรงเรียนบ้านเนิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
59   บ้านกอตง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
60   วัดชลธาร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
61   อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
62   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 26 สิงหาคม 2564 13:41:42
63   บ้านควนหินแท่น
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 16 สิงหาคม 2564 18:51:08
64   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
65   โรงเรียนวัดโบราณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
66   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
67   บ้านท่าเนียน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:29:26
68   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  28 มิถุนายน 2564 11:03:31
69   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 27 มิถุนายน 2564 12:32:51
70   โรงเรียนบ้านกู้กู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 11:40:21
71   โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:41:35
72   โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:07:28
73   โรงเรียนวัดมงคลวราราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 24 มิถุนายน 2564 16:49:05
74   โรงเรียนบ้านลิพอน
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 17:10:13
75   วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 14:47:32
76   โรงเรียนบ้านไม้ขาว
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:59:15
77   โรงเรียนวิชิตสงคราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 13:56:51
78   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:25:39
79   โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 16:48:22
80   บ้านฉลอง
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 15:09:28
81   โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 17 มิถุนายน 2564 10:41:27
82   โรงเรียนวัดสวนขัน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
83   โรงเรียนวัดท่าพญา
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:36:06
84   โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  11 มิถุนายน 2564 16:36:08
85   โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 10 มิถุนายน 2564 11:00:02
86   โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2564 11:32:37
87   โรงเรียนคลองแดนวิทยา
สงขลา
สพม.สพม. สงขลา สตูล  8 มิถุนายน 2564 17:25:26
88   โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
89   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2564 09:47:32
90   คีรีราษฎร์พัฒนา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
91   โรงเรียนท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
92   บ้านวังยวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2564 11:55:35
93   โรงเรียนวัดบางศาลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 พฤษภาคม 2564 10:50:32
94   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 20 พฤษภาคม 2564 13:49:57
95   โรงเรียนบ้านสันยูง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
96   โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
97   บ้านนาท่อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
98   โรงเรียนวัดมังคลาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
99   โรงเรียนบ้านบางนกวัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
100   โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06


ทั้งหมด 1,919 รายการ 2 / 39
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th