ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
11
11
 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
0
0
0
0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
1
11
12
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
400
 โรงเรียนบ้านเกษม
42
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
50
92
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
0
0
0
0
0
0
16
29
0
0
0
0
0
0
16
29
45
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
0
0
0
0
0
0
16
29
0
0
0
0
0
0
16
29
45
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
0
0
0
0
174
212
0
0
0
0
0
0
0
0
174
212
386
 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
0
0
0
0
0
0
30
46
0
0
0
0
0
0
30
46
76
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1
0
0
0
0
0
0
32
32
0
0
0
0
0
0
32
32
64
 โรงเรียนบ้านระกาย
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
1
10
11
 โรงเรียนบ้านระกาย
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
1
10
11
 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
83
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
95
178
 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
0
0
0
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
3
11
14
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th