โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,909
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,092
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,381
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,462
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,854
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,756
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,595
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
395
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
345
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
485
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
489
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
55
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,909
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 15:35:48
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
2  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มีนาคม 2564 14:47:43
3  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มีนาคม 2564 15:06:10
4  บ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
5  โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
6  โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
7  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
8  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
9  โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
10  วัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49
11  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่๑๓๒) สพป.สระบุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:57:11
12  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
13  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:31:01
14  โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:18:05
15  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2564 15:55:07
16  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
17  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
18  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
19  โรงเรียนวัดกระโดงทอ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กุมภาพันธ์ 2564 16:04:30
20  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2564 10:47:06
21  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
23  โรงเรียนบ้านร้องบง สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
24  เชียงหวางพิทยาคาร สพม.  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
25  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
26  โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:17:26
27  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
28  บ้านขุนสรวย สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
29  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
30  โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
31  ห้วยส้านยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
32  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
33  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 12:34:45
34  บ้านโป่งเทวี สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
35  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42
36  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:33:55
37  โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 09:30:37
38  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
39  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
40  โรงเรียนบ้านปางอ้อย สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
41  เจดีย์หลวงพิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
42  บ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 มกราคม 2564 12:13:05
43  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 16:09:11
44  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:52:12
45  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
46  บ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 มกราคม 2564 14:19:55
47  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
48  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สพป.พังงา เขต1 22 มกราคม 2564 10:24:42
49  โรงเรียนวัดหมาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 22 มกราคม 2564 09:45:44
50  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม สพป.เพชรบุรี เขต1 22 มกราคม 2564 08:29:36
51  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
52  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต1 20 มกราคม 2564 13:03:56
53  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
54  อุบลรัตน์พิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
55  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68) สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26
56  โรงเรียนบ้านต้นสน สพป.พัทลุง เขต2 25 ธันวาคม 2563 13:51:41
57  มหาจุฬาฯสาธิต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 ธันวาคม 2563 10:17:32
58  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
59  โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
60  โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
61  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
62  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
63  โรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
64  โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
65  โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
66  บ้านสวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
67  บ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 14:24:56
68  บ้านธาตู สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 10:12:15
69  บ้านสบยาง สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
70  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 8 ตุลาคม 2563 13:00:26
71  เนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
72  โรงเรียนบ้านน้ำหิน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
73  บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
74  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
75  โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
76  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
77  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน) สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
78  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
79  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 23 กันยายน 2563 18:20:47
80  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
81  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
82  ภัทรพิทยาจารย์ สพม.เขต 7 นครนายก 18 กันยายน 2563 16:06:29
83  โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
84  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
85  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:08:08
86  โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
87  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
88  โรงเรียนบ้านไสนายขัน สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
89  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
90  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 15 กันยายน 2563 19:47:17
91  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
92  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
93  ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
94  บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
95  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 16:24:53
96  โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
97  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 15:55:58
98  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 15:50:38
99  วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
100  โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04


ทั้งหมด 21,909 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th