โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,976
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,056
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,322
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,430
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,840
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,581
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
388
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
339
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
459
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
355
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,976
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  คณฑีพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
2  โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
3  นครไตรตรึงษ์ สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
4  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
5  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:46:55
6  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
7  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
8  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
9  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
10  บ้านแตล สพป.สุรินทร์ เขต1 20 กรกฎาคม 2564 13:37:22
11  บ้านหนองปีกนก สพป.ลพบุรี เขต1 19 กรกฎาคม 2564 18:17:59
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
13  โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
14  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป.ยโสธร เขต1 14 กรกฎาคม 2564 10:15:26
15  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
16  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
17  บ้านโนนแดง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
18  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
19  โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
20  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
21  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
22  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11
23  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:05:16
24  โรงเรียนบ้านคลองกรูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
25  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กรกฎาคม 2564 11:29:47
26  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
27  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
28  นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 กรกฎาคม 2564 16:54:31
29  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลับ เลย สพม.เขต 19 เลย 3 กรกฎาคม 2564 00:02:26
30  โรงเรียนวัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
31  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 กรกฎาคม 2564 09:52:43
32  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กรกฎาคม 2564 14:06:35
33  โรงเรียนบ้านชำแระ(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 12:30:23
34  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 09:06:39
35  โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป.นครพนม เขต1 30 มิถุนายน 2564 20:45:10
36  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 20:35:51
37  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป.ระยอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 18:53:06
38  โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 18:09:46
39  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 17:51:51
40  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 19 เลย 30 มิถุนายน 2564 17:44:59
41  ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 17:18:28
42  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:38:43
43  จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:32:44
44  บ้านดอนระเบียง สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
45  โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
46  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านหนองชุมแสง)กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:54:12
47  โคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:21:43
48  หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:13:48
49  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:11:02
50  บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2564 12:27:47
51  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:03:51
52  โรงเรียหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:46:15
53  โรงเรียน;วิถีพุทธ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:36:12
54  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
55  บ้านคอกหนองไพร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 10:56:44
56  หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:22:53
57  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:13:50
58  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
59  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:39:57
60  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:28:56
61  บ้านแม่ราก สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
62  บ้านเก่าน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
63  กุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 08:59:01
64  บ้านขามฆ้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 08:53:49
65  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
66  บ้านท่าศาลา สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 05:49:58
67  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
68  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
69  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
70  บ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:47
71  บ้านหนองกลางโคก สพป.มหาสารคาม เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:35
72  คำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:44:46
73  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:32:12
74  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 20:48:18
75  นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 19:52:26
76  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2564 19:28:38
77  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:51:47
78  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:37:57
79  บ้านท่าเนียน สพป.พัทลุง เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:29:26
80  บ้านไร่ใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 มิถุนายน 2564 15:09:54
81  บ้านโนนสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:20:24
82  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:02:45
83  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 13:39:28
84  บ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2564 12:54:03
85  โรงเรียนบ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2564 11:16:22
86  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 29 มิถุนายน 2564 11:15:23
87  โรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต1 29 มิถุนายน 2564 09:52:18
88  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 มิถุนายน 2564 18:53:48
89  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 28 มิถุนายน 2564 14:44:15
90  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 มิถุนายน 2564 14:39:49
91  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2564 13:42:17
92  โรงเรียนบ้านบึง สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2564 12:25:00
93  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2564 11:44:57
94  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 มิถุนายน 2564 11:18:31
95  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2564 11:16:25
96  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม.เขต 19 เลย 28 มิถุนายน 2564 11:03:31
97  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 มิถุนายน 2564 10:29:53
98  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 28 มิถุนายน 2564 10:21:11
99  โรงเรียนวันครู(2504) สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2564 18:58:50
100  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป.ภูเก็ต เขต1 27 มิถุนายน 2564 12:32:51


ทั้งหมด 21,976 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th