โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,986
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,086
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,379
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,462
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,854
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,755
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,592
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
395
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
345
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
485
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
488
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
145
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,986
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 11:30:57
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2564 11:30:57
2  โรงเรียนบ้านกลาง(เชียงราย) สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤษภาคม 2564 17:11:01
3  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สพป.มหาสารคาม เขต3 13 พฤษภาคม 2564 10:53:15
4  บ้านลำแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2564 09:46:59
5  โรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
6  รร.วัดหนองเบน สพป.นครสวรรค์ เขต3 11 พฤษภาคม 2564 11:26:49
7  บ้านนาแวงหนองหัวลิง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 10 พฤษภาคม 2564 19:04:13
8  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
9  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา2) สพป.นครปฐม เขต2 8 พฤษภาคม 2564 15:43:07
10  บ้านผารางวังหม้อ สพป.แพร่ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:50:37
11  ชุมชนไร่สีสุก สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:06:34
12  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(คุรุราชสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2564 13:33:18
13  โรงเรียนวิถีพุทธ (พิษณุโลก) สพม.เขต 39 พิษณุโลก 7 พฤษภาคม 2564 13:25:30
14  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 12:07:14
15  เหม้าหนองเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 20:49:06
16  โรงเรียน​บ้าน​หนอง​มะ​แซว​ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 15:59:44
17  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต1 6 พฤษภาคม 2564 14:50:34
18  โรงเรียนคชเวกวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 6 พฤษภาคม 2564 14:39:38
19  โรงเรียนบ้านสร้างบาก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:31:20
20  โรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
21  บ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 5 พฤษภาคม 2564 16:48:04
22  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต2 5 พฤษภาคม 2564 14:54:56
23  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 5 พฤษภาคม 2564 14:33:57
24  บ้านนาท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
25  โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
26  โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 19:35:43
27  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 4 พฤษภาคม 2564 19:17:07
28  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 17:00:12
29  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
30  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต2 4 พฤษภาคม 2564 12:58:09
31  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต3 4 พฤษภาคม 2564 10:28:29
32  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 18:03:35
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 16:20:29
34  โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต4 3 พฤษภาคม 2564 13:59:32
35  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 12:15:01
36  โรงเรียนวัดชากผักกูด สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
37  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ สพป.ยโสธร เขต2 2 พฤษภาคม 2564 20:54:12
38  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2 พฤษภาคม 2564 12:42:57
39  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 1 พฤษภาคม 2564 22:25:50
40  โรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
41  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 เมษายน 2564 14:11:59
42  โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 13:37:11
43  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 09:52:32
44  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 39 พิษณุโลก 29 เมษายน 2564 08:52:18
45  วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 เมษายน 2564 12:15:14
46  บ้านเมืองน้อย ( นิมมานเหมินทานุสรณ์ ) สพป.เชียงราย เขต2 25 เมษายน 2564 11:15:00
47  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 เมษายน 2564 23:14:16
48  โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร เขต1 24 เมษายน 2564 20:46:55
49  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 เมษายน 2564 11:43:17
50  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 เมษายน 2564 10:51:20
51  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 23 เมษายน 2564 15:38:51
52  โรงเรียนบ้านกะดึ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 เมษายน 2564 14:19:35
53  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป.สกลนคร เขต1 23 เมษายน 2564 10:19:20
54  โรงเรียนวัดเขาวง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 เมษายน 2564 20:30:56
55  โรงเรียนเมธีพิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 21 เมษายน 2564 16:09:47
56  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2564 23:05:57
57  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง สพป.ลำพูน เขต2 19 เมษายน 2564 22:52:28
58  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม.เขต 39 พิษณุโลก 19 เมษายน 2564 12:40:39
59  โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22
60  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต4 16 เมษายน 2564 19:45:56
61  บ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต1 16 เมษายน 2564 16:13:04
62  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 เมษายน 2564 17:00:19
63  บ้านไผ่(วันครู2503) สพป.สุรินทร์ เขต2 12 เมษายน 2564 10:56:58
64  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 9 เมษายน 2564 15:06:32
65  ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป.แพร่ เขต1 9 เมษายน 2564 14:23:26
66  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
67  โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 เมษายน 2564 14:13:18
68  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป.พัทลุง เขต2 7 เมษายน 2564 20:17:28
69  โรงเรียนบ้านกลางนา สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2564 15:19:56
70  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
71  บ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
72  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป.เชียงใหม่ เขต4 5 เมษายน 2564 11:23:42
73  โรงเรียนราชเวชพิศาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
74  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 เมษายน 2564 15:09:02
75  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 เมษายน 2564 12:26:22
76  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
77  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
78  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53
79  โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 31 มีนาคม 2564 21:43:32
80  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2564 16:23:56
81  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
82  หนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
83  โรงเรียนบ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต2 31 มีนาคม 2564 09:27:04
84  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
85  เสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 35 ลำปาง 21 มีนาคม 2564 21:28:14
86  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 19 มีนาคม 2564 17:12:55
87  โรงเรียนชุมชนลานสกา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06
88  โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 8 มีนาคม 2564 14:09:08
89  อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
90  สระหลวงพิทยาคม สพม.เขต 41 พิจิตร 7 มีนาคม 2564 16:29:53
91  โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
92  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มีนาคม 2564 14:47:43
93  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มีนาคม 2564 15:06:10
94  บ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
95  โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
96  โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
97  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
98  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
99  โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
100  วัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49


ทั้งหมด 21,986 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th