ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านต้นสน สพป.พัทลุง เขต2 25 ธันวาคม 2563 13:51:41
2  มหาจุฬาฯสาธิต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 ธันวาคม 2563 10:17:32
3  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
4  โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
5  โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
6  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
7  โรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
8  โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
9  โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
10  บ้านสวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
11  บ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 14:24:56
12  บ้านสบยาง สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
13  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 8 ตุลาคม 2563 13:00:26
14  เนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
15  โรงเรียนบ้านน้ำหิน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
16  บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
17  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
18  โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
19  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
20  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน) สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
21  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
22  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.  23 กันยายน 2563 18:20:47
23  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
24  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.  21 กันยายน 2563 13:34:21
25  ภัทรพิทยาจารย์ สพม.  18 กันยายน 2563 16:06:29
26  โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
27  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
28  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:08:08
29  โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
30  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
31  โรงเรียนบ้านไสนายขัน สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
32  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
33  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.  15 กันยายน 2563 19:47:17
34  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
35  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
36  ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.  15 กันยายน 2563 17:26:57
37  บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
38  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.  15 กันยายน 2563 16:24:53
39  โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
40  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
41  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
42  วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
43  โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
44  บ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
45  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.  15 กันยายน 2563 13:15:38
46  หนองไอภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
47  โยธินบูรณะ สพม.  15 กันยายน 2563 13:02:13
48  โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
49  บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
50  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
51  บ้านเวฬุวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
52  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
53  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
54  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
55  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
56  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
57  โรงเรียนบ้านแม่และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
58  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม.  14 กันยายน 2563 17:10:22
59  บ้านแม่สะกึ๊ด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
60  โรงเรียนบ้านดงกู่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
61  สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.  14 กันยายน 2563 16:32:06
62  บ้านแม่ปอถ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
63  อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
64  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
65  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
66  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
67  โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
68  บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
70  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
71  โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
72  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
73  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
74  บ้านจอซิเดอเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
75  โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
76  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
77  บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
78  บ้านแม่สุ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
79  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
80  โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
81  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
82  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
83  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
84  โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
85  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
86  วัดบ้านโคกซาด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
87  โรงเรียนบ้านกะริคี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
88  โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
89  โรงเรียนบ้านเสาหิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
90  บ้านห้วยวอก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
91  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
92  โรงเรียนบ้านหนองเพิก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
93  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
94  มักกะสันพิทยา สพม.  11 กันยายน 2563 17:37:30
95  โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
96  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
97  วัดธารน้ำฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
98  บ้านกอมูเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
99  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
100  โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14


ทั้งหมด 480 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th