ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านต้นสน สพป.พัทลุง เขต2 25 ธันวาคม 2563 13:51:41
2  มหาจุฬาฯสาธิต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 ธันวาคม 2563 10:17:32
3  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
4  โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
5  โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
6  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สพม.  27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
7  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
8  โรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
9  โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
10  โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
11  บ้านสวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
12  บ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 14:24:56
13  บ้านธาตู สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 10:12:15
14  บ้านสบยาง สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
15  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 8 ตุลาคม 2563 13:00:26
16  เนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
17  โรงเรียนบ้านน้ำหิน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
18  บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
19  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
20  โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
21  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
22  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน) สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
23  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
24  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.  23 กันยายน 2563 18:20:47
25  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
26  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.  21 กันยายน 2563 13:34:21
27  ภัทรพิทยาจารย์ สพม.  18 กันยายน 2563 16:06:29
28  โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
29  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
30  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:08:08
31  โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
32  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
33  โรงเรียนบ้านไสนายขัน สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
34  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
35  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.  15 กันยายน 2563 19:47:17
36  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
37  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
38  ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.  15 กันยายน 2563 17:26:57
39  บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
40  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.  15 กันยายน 2563 16:24:53
41  โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
42  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
43  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
44  วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
45  โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
46  บ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
47  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.  15 กันยายน 2563 13:15:38
48  หนองไอภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
49  โยธินบูรณะ สพม.  15 กันยายน 2563 13:02:13
50  โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
51  โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต5 15 กันยายน 2563 11:28:03
52  บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
53  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
54  บ้านเวฬุวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
55  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
56  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
57  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
58  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
59  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
60  โรงเรียนบ้านแม่และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
61  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม.  14 กันยายน 2563 17:10:22
62  บ้านแม่สะกึ๊ด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
63  โรงเรียนบ้านดงกู่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
64  สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.  14 กันยายน 2563 16:32:06
65  บ้านแม่ปอถ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
66  อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
67  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
69  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
70  โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
71  บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
72  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
73  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
74  โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
75  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
76  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
77  บ้านจอซิเดอเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
78  โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
79  บ้านห้วยฮากไม่เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
80  บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
81  บ้านแม่สุ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
82  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
83  โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
84  วัดโคกล่าม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 09:39:46
85  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
86  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
87  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
88  โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
89  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
90  วัดบ้านโคกซาด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
91  โรงเรียนบ้านกะริคี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
92  โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
93  โรงเรียนบ้านเสาหิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
94  บ้านห้วยวอก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
95  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
96  โรงเรียนบ้านหนองเพิก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
97  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
98  มักกะสันพิทยา สพม.  11 กันยายน 2563 17:37:30
99  โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
100  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21


ทั้งหมด 490 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th