ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1501  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:32:06
1502  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:31:37
1503  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:27:45
1504  โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:25:40
1505  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:22:55
1506  โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 พฤษภาคม 2559 10:18:33
1507  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม.  11 พฤษภาคม 2559 10:10:38
1508  โรงเรียนบ้านขะเนก สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:08:01
1509  โรงเรียนบ้านระหาร สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:07:05
1510  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:06:51
1511  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:03:17
1512  โรงเรียนบ้านสลักได สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 10:02:21
1513  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:51:19
1514  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:51:02
1515  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:50:12
1516  โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:48:56
1517  โรงเรียนบ้านจักจรูก สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:47:36
1518  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:46:30
1519  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:45:55
1520  โรงเรียนบ้านตระแสง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:45:33
1521  โรงเรียนบ้านขนาด สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:44:55
1522  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:44:07
1523  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:43:55
1524  โรงเรียนบ้านพันธุลี สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:43:50
1525  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:38:12
1526  โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:37:37
1527  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:37:14
1528  โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:33:00
1529  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:32:37
1530  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:31:34
1531  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:29:58
1532  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:28:47
1533  โรงเรียนบ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:27:53
1534  โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:27:06
1535  โรงเรียนบ้านขยอง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:25:55
1536  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:23:32
1537  โรงเรียนบ้านไถงตรง สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:22:19
1538  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:18:43
1539  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:14:58
1540  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.  11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
1541  โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:11:01
1542  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:09:39
1543  โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 08:53:47
1544  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
1545  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 พฤษภาคม 2559 16:27:36
1546  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:58:22
1547  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:49:19
1548  โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
1549  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 14:03:53
1550  โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม.  10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
1551  โรงเรียนวัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
1552  โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 11:37:34
1553  โรงเรียนวัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 11:35:11
1554  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต3 10 พฤษภาคม 2559 11:14:52
1555  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 10 พฤษภาคม 2559 09:19:12
1556  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต1 10 พฤษภาคม 2559 07:39:02
1557  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:53
1558  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:39
1559  โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 12:22:35
1560  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
1561  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:46:09
1562  โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:37:10
1563  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
1564  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 13:10:24
1565  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:31:58
1566  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:24:17
1567  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 08:44:11
1568  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 07:52:47
1569  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย (ลำปาง) สพป.ลำปาง เขต1 7 พฤษภาคม 2559 15:20:44
1570  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
1571  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 6 พฤษภาคม 2559 19:10:08
1572  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
1573  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 พฤษภาคม 2559 07:02:13
1574  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป.สุรินทร์ เขต1 5 พฤษภาคม 2559 12:37:44
1575  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 5 พฤษภาคม 2559 10:46:28
1576  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.  4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
1577  โรงเรียนบ้านสำเภา สพป.ลำปาง เขต1 4 พฤษภาคม 2559 13:03:01
1578  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 พฤษภาคม 2559 12:07:40
1579  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 4 พฤษภาคม 2559 11:31:17
1580  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม.  4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
1581  โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 พฤษภาคม 2559 10:52:35
1582  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
1583  โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 20:47:48
1584  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 พฤษภาคม 2559 17:36:35
1585  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
1586  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
1587  โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ สพป.จันทบุรี เขต1 3 พฤษภาคม 2559 12:17:08
1588  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
1589  โรงเรียนวัดสังฆวราราม สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
1590  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
1591  โรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต1 2 พฤษภาคม 2559 21:10:50
1592  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
1593  โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
1594  โรงเรียนโพหัก สพม.  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
1595  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53


ทั้งหมด 1,595 รายการ 16 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th