ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:27:36
102  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:06:14
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.มหาสารคาม เขต2 30 มีนาคม 2555 15:58:00
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มหาสารคาม เขต2 30 มีนาคม 2555 15:49:28
105  โรงเรียนทำนบ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 15:24:50
106  โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 15:08:17
107  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 14:59:08
108  โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 14:34:53
109  โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี) สพป.เพชรบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 13:24:11
110  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 13:12:57
111  โรงเรียนปะคำพิทยาคม สพม.  30 มีนาคม 2555 13:02:29
112  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 12:45:41
113  โรงเรียนบ้านแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 12:38:09
114  โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 12:37:54
115  โรงเรียนบ้านพราน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 12:14:49
116  โรงเรียนบ้านกันตรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 12:08:18
117  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 12:02:03
118  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 11:55:43
119  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 11:53:50
120  โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 11:53:28
121  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 30 มีนาคม 2555 11:41:58
122  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 11:16:20
123  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:51:56
124  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 10:48:44
125  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:32:10
126  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 มีนาคม 2555 10:26:05
127  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:24:10
128  โรงเรียนบ้านกู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:23:56
129  โรงเรียนบ้านระกา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:17:49
130  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 10:15:14
131  โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป.ตรัง เขต1 30 มีนาคม 2555 10:07:57
132  โรงเรียนบ้านไพรงาม สพป.กาญจนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 09:49:47
133  โรงเรียนบ้านวังโพ สพป.ตาก เขต1 30 มีนาคม 2555 09:25:15
134  โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 08:11:16
135  โรงเรียนบ้านหนองกาด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 07:52:23
136  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อ.ส.พ.ป.๙) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 21:58:49
137  โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 20:46:11
138  โรงเรียนบ้านดงคล้อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 29 มีนาคม 2555 20:31:44
139  โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป.ชุมพร เขต1 29 มีนาคม 2555 17:55:52
140  โรงเรียนบ้านสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 17:21:13
141  โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 17:07:29
142  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 16:46:35
143  โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.นครพนม เขต2 29 มีนาคม 2555 16:44:16
144  โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 16:12:55
145  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 15:51:42
146  โรงเรียนบ้านปะอุง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 15:49:23
147  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 15:47:55
148  โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 15:22:17
149  โรงเรียนบ้านกันจาน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มีนาคม 2555 15:16:33
150  โรงเรียนบ้านนำอ้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 29 มีนาคม 2555 14:53:03
151  โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 14:37:10
152  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 14:26:40
153  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต1 29 มีนาคม 2555 14:03:11
154  โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป.กาญจนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 10:37:22
155  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มีนาคม 2555 10:31:14
156  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 29 มีนาคม 2555 10:15:04
157  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 29 มีนาคม 2555 07:42:19
158  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 16:06:59
159  โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 15:43:17
160  โรงเรียนแหลมนกแก้ว สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 28 มีนาคม 2555 15:12:41
161  โรงเรียนบ้านหนองยวน สพป.ตรัง เขต1 28 มีนาคม 2555 15:00:28
162  โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 14:58:06
163  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 13:11:02
164  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 12:58:19
165  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 มีนาคม 2555 12:41:06
166  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 12:40:00
167  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ สพป.ชุมพร เขต1 28 มีนาคม 2555 12:25:29
168  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 12:17:28
169  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 10:33:51
170  โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป.กาญจนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 10:27:10
171  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 28 มีนาคม 2555 09:04:59
172  โรงเรียนวัดชันสูตร สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 22:59:37
173  โรงเรียนบ้านโสก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 มีนาคม 2555 22:15:00
174  โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป.ชุมพร เขต1 27 มีนาคม 2555 21:43:21
175  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 15:31:37
176  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 14:16:24
177  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป.ปราจีนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 13:09:03
178  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 12:46:37
179  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 มีนาคม 2555 12:28:53
180  โรงเรียนบ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 11:52:13
181  โรงเรียนวัดหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 10:44:51
182  โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 10:40:48
183  โรงเรียนบ้านท่าผู สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 มีนาคม 2555 10:37:07
184  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 มีนาคม 2555 10:34:19
185  โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.สิงห์บุรี เขต1 27 มีนาคม 2555 10:13:33
186  โรงเรียนวัดจอมไตร สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 10:01:45
187  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป.ปราจีนบุรี เขต2 27 มีนาคม 2555 09:52:08
188  โรงเรียนบ้านปากห้วย สพป.ตรัง เขต1 27 มีนาคม 2555 09:47:54
189  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป.เชียงราย เขต2 27 มีนาคม 2555 09:43:52
190  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 27 มีนาคม 2555 00:20:39
191  โรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 มีนาคม 2555 20:08:50
192  โรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรี เขต1 26 มีนาคม 2555 19:27:22
193  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 15:06:55
194  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต2 26 มีนาคม 2555 14:58:04
195  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 14:52:33
196  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ตรัง เขต1 26 มีนาคม 2555 14:25:26
197  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต1 26 มีนาคม 2555 12:06:57
198  โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 26 มีนาคม 2555 11:25:39
199  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 11:18:49
200  โรงเรียนบ้านนางเลง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 26 มีนาคม 2555 11:15:21


ทั้งหมด 5,323 รายการ 2 / 54
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th