โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,981
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,078
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,351
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,452
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,847
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,749
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,589
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
392
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
343
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
480
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
218
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,981
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 16:06:01
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต2 5 พฤษภาคม 2564 14:54:56
102  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 5 พฤษภาคม 2564 14:33:57
103  บ้านนาท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
104  โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
105  โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 19:35:43
106  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 4 พฤษภาคม 2564 19:17:07
107  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 17:00:12
108  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
109  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต2 4 พฤษภาคม 2564 12:58:09
110  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต3 4 พฤษภาคม 2564 10:28:29
111  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 18:03:35
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 16:20:29
113  โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต4 3 พฤษภาคม 2564 13:59:32
114  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 12:15:01
115  โรงเรียนวัดชากผักกูด สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
116  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ สพป.ยโสธร เขต2 2 พฤษภาคม 2564 20:54:12
117  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป.บุรีรัมย์ เขต2 2 พฤษภาคม 2564 12:42:57
118  โรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
119  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 เมษายน 2564 14:11:59
120  โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 13:37:11
121  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 09:52:32
122  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.  29 เมษายน 2564 08:52:18
123  วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 เมษายน 2564 12:15:14
124  บ้านเมืองน้อย ( นิมมานเหมินทานุสรณ์ ) สพป.เชียงราย เขต2 25 เมษายน 2564 11:15:00
125  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 เมษายน 2564 23:14:16
126  โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.มุกดาหาร เขต1 24 เมษายน 2564 20:46:55
127  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 เมษายน 2564 11:43:17
128  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 เมษายน 2564 10:51:20
129  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.  23 เมษายน 2564 15:38:51
130  โรงเรียนบ้านกะดึ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 เมษายน 2564 14:19:35
131  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป.สกลนคร เขต1 23 เมษายน 2564 10:19:20
132  โรงเรียนวัดเขาวง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 เมษายน 2564 20:30:56
133  โรงเรียนเมธีพิทยา สพม.  21 เมษายน 2564 16:09:47
134  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2564 23:05:57
135  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง สพป.ลำพูน เขต2 19 เมษายน 2564 22:52:28
136  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม.  19 เมษายน 2564 12:40:39
137  โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22
138  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป.ขอนแก่น เขต4 16 เมษายน 2564 19:45:56
139  บ้านคลองทราย สพป.ระยอง เขต1 16 เมษายน 2564 16:13:04
140  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 เมษายน 2564 17:00:19
141  บ้านไผ่(วันครู2503) สพป.สุรินทร์ เขต2 12 เมษายน 2564 10:56:58
142  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 9 เมษายน 2564 15:06:32
143  ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป.แพร่ เขต1 9 เมษายน 2564 14:23:26
144  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
145  โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 เมษายน 2564 14:13:18
146  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป.พัทลุง เขต2 7 เมษายน 2564 20:17:28
147  โรงเรียนบ้านกลางนา สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2564 15:19:56
148  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
149  บ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
150  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป.เชียงใหม่ เขต4 5 เมษายน 2564 11:23:42
151  โรงเรียนราชเวชพิศาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
152  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 เมษายน 2564 15:09:02
153  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 เมษายน 2564 12:26:22
154  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
155  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
156  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53
157  โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 31 มีนาคม 2564 21:43:32
158  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2564 16:23:56
159  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
160  หนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
161  โรงเรียนบ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต2 31 มีนาคม 2564 09:27:04
162  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
163  เสริมงามวิทยาคม สพม.เขต 33 สุรินทร์ 21 มีนาคม 2564 21:28:14
164  โรงเรียนชุมชนลานสกา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06
165  อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
166  สระหลวงพิทยาคม สพม.เขต 41 พิจิตร 7 มีนาคม 2564 16:29:53
167  โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
168  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มีนาคม 2564 15:06:10
169  บ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
170  โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
171  โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
172  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
173  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
174  โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
175  วัดป่าขวาง สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49
176  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่๑๓๒) สพป.สระบุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:57:11
177  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
178  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:31:01
179  โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:18:05
180  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2564 15:55:07
181  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
182  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
183  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
184  โรงเรียนวัดกระโดงทอ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กุมภาพันธ์ 2564 16:04:30
185  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 กุมภาพันธ์ 2564 10:47:06
186  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
187  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
188  โรงเรียนบ้านร้องบง สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
189  เชียงหวางพิทยาคาร สพม.เขต 41 พิจิตร 5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
190  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
191  โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:17:26
192  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
193  บ้านขุนสรวย สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
194  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
195  โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
196  ห้วยส้านยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
197  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
198  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 12:34:45
199  บ้านโป่งเทวี สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
200  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42


ทั้งหมด 21,981 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th