โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,105
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,055
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,323
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,430
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,840
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,581
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
388
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
339
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
459
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
484
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,105
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 18:11:54
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต2 27 สิงหาคม 2564 14:26:22
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 27 สิงหาคม 2564 12:55:19
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป.ตรัง เขต2 26 สิงหาคม 2564 13:41:42
104  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
105  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 13:43:05
106  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต1 25 สิงหาคม 2564 12:14:20
107  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 สิงหาคม 2564 20:22:02
108  บ้านนาไลย สพป.น่าน เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:41:42
109  บ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
110  บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
111  โรงเรียนบ้านปางสา สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
112  บ้านหัววังกร่าง สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
113  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 17 สิงหาคม 2564 12:31:44
114  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป.นครพนม เขต1 17 สิงหาคม 2564 11:38:51
115  บ้านดงยาง สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
116  บ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต2 16 สิงหาคม 2564 18:51:08
117  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
118  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
119  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
120  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 สิงหาคม 2564 09:18:19
121  โรงเรียนโคกตาพรหม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 12 สิงหาคม 2564 13:07:44
122  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.  11 สิงหาคม 2564 13:01:06
123  บ้านสงาว สพป.เลย เขต1 7 สิงหาคม 2564 18:19:00
124  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
125  บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
126  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
127  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ เขต1 2 สิงหาคม 2564 15:42:57
128  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม.  2 สิงหาคม 2564 12:02:39
129  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
130  คณฑีพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
131  โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
132  นครไตรตรึงษ์ สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
133  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
134  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:46:55
135  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
136  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
137  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
138  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
139  บ้านแตล สพป.สุรินทร์ เขต1 20 กรกฎาคม 2564 13:37:22
140  บ้านหนองปีกนก สพป.ลพบุรี เขต1 19 กรกฎาคม 2564 18:17:59
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
142  โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
143  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป.ยโสธร เขต1 14 กรกฎาคม 2564 10:15:26
144  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
145  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
146  บ้านโนนแดง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
147  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
148  โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
149  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
150  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
151  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11
152  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:05:16
153  โรงเรียนบ้านคลองกรูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
154  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กรกฎาคม 2564 11:29:47
155  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
156  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
157  นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 กรกฎาคม 2564 16:54:31
158  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลับ เลย สพม.เขต 19 เลย 3 กรกฎาคม 2564 00:02:26
159  โรงเรียนวัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
160  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 กรกฎาคม 2564 09:52:43
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กรกฎาคม 2564 14:06:35
162  โรงเรียนบ้านชำแระ(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 12:30:23
163  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 09:06:39
164  โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป.นครพนม เขต1 30 มิถุนายน 2564 20:45:10
165  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 20:35:51
166  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป.ระยอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 18:53:06
167  โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 18:09:46
168  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 17:51:51
169  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.เขต 19 เลย 30 มิถุนายน 2564 17:44:59
170  ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 17:18:28
171  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:38:43
172  จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:32:44
173  บ้านดอนระเบียง สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
174  โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
175  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านหนองชุมแสง)กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:54:12
176  โคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:21:43
177  หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:13:48
178  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:11:02
179  บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2564 12:27:47
180  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:03:51
181  โรงเรียหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:46:15
182  โรงเรียน;วิถีพุทธ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:36:12
183  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
184  บ้านคอกหนองไพร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 10:56:44
185  หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:22:53
186  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:13:50
187  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
188  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:39:57
189  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:28:56
190  บ้านแม่ราก สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
191  บ้านเก่าน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
192  กุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 08:59:01
193  บ้านขามฆ้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 08:53:49
194  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
195  บ้านท่าศาลา สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 05:49:58
196  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
197  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
198  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
199  บ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:47
200  บ้านหนองกลางโคก สพป.มหาสารคาม เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:35


ทั้งหมด 22,105 รายการ 2 / 222
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th