ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   หนองขาวโกวิทพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 30 สิงหาคม 2564 23:34:07
2   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
3   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
4   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 มีนาคม 2560 09:40:41
5   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
6   โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 พฤษภาคม 2559 10:32:11
7   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  12 พฤษภาคม 2559 13:48:37
8   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
9   โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
10   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
11   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
12   โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
13   โรงเรียนโพหัก
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
14   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2558 15:58:57
15   โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  24 สิงหาคม 2558 14:09:18
16   โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 09:46:33
17   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 09:22:53
18   โรงเรียนแคทรายวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2558 08:31:29
19   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2557 14:07:55
20   โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  1 มิถุนายน 2557 15:13:27
21   โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  15 กันยายน 2556 13:44:32
22   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 9 กันยายน 2556 10:15:35
23   โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  31 สิงหาคม 2556 12:24:11
24   โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 30 สิงหาคม 2556 15:08:28
25   โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 16:04:39
26   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 14:07:13
27   โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2556 12:16:55
28   โรงเรียนประชามงคล
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  28 สิงหาคม 2556 10:32:54
29   โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 14:37:26
30   โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 14:12:26
31   โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 12:58:44
32   โรงเรียนหนองโพวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 11:11:37
33   โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8 ราชบุรี 27 สิงหาคม 2556 10:55:20
34   โรงเรียนสายธรรมจันทร์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 10:52:39
35   โรงเรียนเทพมงคลรังษี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  27 สิงหาคม 2556 09:01:05
36   โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 21:30:36
37   โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 15:39:59
38   โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 15:35:01
39   โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 26 สิงหาคม 2556 09:58:50
40   โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  26 สิงหาคม 2556 08:57:33
41   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  23 สิงหาคม 2556 08:50:28
42   โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  22 สิงหาคม 2556 14:43:14
43   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  22 สิงหาคม 2556 10:06:28
44   โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  21 สิงหาคม 2556 12:04:17
45   โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  19 สิงหาคม 2556 15:30:35
46   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 16 สิงหาคม 2556 12:27:39
47   โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  14 สิงหาคม 2556 12:50:04
48   โรงเรียนเนกขัมวิทยา
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  7 สิงหาคม 2556 22:02:41
49   โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
กาญจนบุรี
  สพม.เขต 8  7 สิงหาคม 2556 21:23:05
50   โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
ราชบุรี
  สพม.เขต 8  6 สิงหาคม 2556 08:58:24


ทั้งหมด 55 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th