ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ห้วยยาวพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
2   โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  8 สิงหาคม 2561 09:46:12
3   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  28 มิถุนายน 2560 17:46:39
4   โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41 พิจิตร 11 มิถุนายน 2557 11:48:43
5   โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  6 มิถุนายน 2557 12:11:22
6   โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  1 มิถุนายน 2557 22:11:58
7   โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  25 มิถุนายน 2556 15:45:26
8   โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  14 มิถุนายน 2556 11:54:55
9   โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 14 กุมภาพันธ์ 2555 20:07:57
10   โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
พิจิตร
  สพม.เขต 41  11 มกราคม 2555 14:04:45
11   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  9 มกราคม 2555 11:27:38
12   โรงเรียนลานกระบือวิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  7 มกราคม 2555 13:33:10
13   โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41 พิจิตร 29 ธันวาคม 2554 13:30:56
14   โรงเรียนระหานวิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  29 ธันวาคม 2554 12:45:09
15   โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  28 ธันวาคม 2554 14:02:51
16   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 ธันวาคม 2554 12:52:40
17   โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
พิจิตร
  สพม.เขต 41  27 ธันวาคม 2554 16:33:55
18   โรงเรียนวังกรดพิทยา
พิจิตร
  สพม.เขต 41  27 ธันวาคม 2554 12:56:29
19   โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
พิจิตร
  สพม.เขต 41  27 ธันวาคม 2554 12:21:33
20   โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  27 ธันวาคม 2554 11:15:03
21   โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  26 ธันวาคม 2554 11:10:52
22   โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 25 ธันวาคม 2554 21:05:53
23   โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
กำแพงเพชร
  สพม.เขต 41  25 ธันวาคม 2554 20:43:52
24   โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
พิจิตร
  สพม.เขต 41  23 ธันวาคม 2554 15:34:28


ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th