คณะสงฆ์ภาค 1 (532)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,315)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
    กาฬสินธุ์ (497)
    ขอนแก่น (827)
    มหาสารคาม (599)
    ร้อยเอ็ด (682)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,214 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2551   โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:00:34
2552   โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:06:32
2553   โรงเรียนบ้านชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:58:07
2554   โรงเรียนบ้านโนนชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:38:11
2555   โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:32:35
2556   โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:31:05
2557   โรงเรียนบ้านโพนแพง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:19:27
2558   โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:29:51
2559   โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:20:15
2560   โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:18:26
2561   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 23 ธันวาคม 2554 09:42:54
2562   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
2563   โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:23:43
2564   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
2565   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
2566   โรงเรียนบ้านตาลอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:08:18
2567   โรงเรียนบ้านปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:38:32
2568   โรงเรียนบ้านสีเสียด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:32:05
2569   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:34:47
2570   โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:20:15
2571   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
2572   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:00:14
2573   โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:41:57
2574   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
2575   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:09:57
2576   โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:05:09
2577   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
2578   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23
2579   บ้านห้วยแคนโนนสูง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:47:49
2580   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:41:13
2581   โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
2582   โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:06:43
2583   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:56:03
2584   โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:49:14
2585   โรงเรียนโนนสมบูรณ์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:44:06
2586   โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:32:03
2587   โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:22:50
2588   โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
2589   โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
2590   โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
2591   โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
2592   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
2593   โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
2594   โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
2595   โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
2596   โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
2597   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
2598   โรงเรียนบ้านหนองล่าม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
2599   โรงเรียนบ้านหนองตุ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
2600   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27  21 ธันวาคม 2554 19:29:34


ทั้งหมด 2,605 รายการ 52 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th