คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,493)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,316)
    เชียงราย (438)
    น่าน (140)
    พะเยา (212)
    แพร่ (208)
    ลำปาง (318)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,599)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,454)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,458)
คณะสงฆ์ภาค 12 (802)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,170)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (980)
คณะสงฆ์ภาค 17 (282)
คณะสงฆ์ภาค 18 (620)

รวม 23,164 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 เมษายน 2564 14:23:26
2   บ้านป่าสัก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
3   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
4   โรงเรียนบ้านหนองบัว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
5   โรงเรียนแม่ตะละวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53
6   เสริมงามวิทยาคม
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 21 มีนาคม 2564 21:28:14
7   โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
8   โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
9   โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
10   โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
11   โรงเรียนบ้านร้องบง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
12   บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
13   โรงเรียนบ้านถ้ำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
14   บ้านขุนสรวย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
15   โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
16   ห้วยส้านยาววิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
17   โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
18   โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 12:34:45
19   บ้านโป่งเทวี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
20   โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42
21   โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:33:55
22   โรงเรียนบ้านป่าต้าก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 09:30:37
23   โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
24   โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
25   เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
26   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
27   บ้านสบยาง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
28   โรงเรียนบ้านน้ำหิน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
29   บ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป. เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
30   โรงเรียนบ้านป่าสัก
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
31   บ้านน้ำแก่นเหนือ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
32   บ้านสะเลียม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
33   โรงเรียนบ้านสองแคว
น่าน
สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
34   โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
35   โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
น่าน
สพม.เขต 37  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
36   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 20:26:03
37   โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
น่าน
สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 12:40:08
38   โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
น่าน
สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 09:49:32
39   โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
40   โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
41   โรงเรียนบ้านแม่พุง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
42   ชุมชนบ้านสันมะค่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
43   โรงเรียนบ้านป่าส้าน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
44   โรงเรียนโยนกวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 16 เมษายน 2563 17:10:38
45   โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 15 เมษายน 2563 14:10:03
46   โรงเรียนบ้านจ้อง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
47   โรงเรียนบ้านสิบสอง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
48   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17
49   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 กรกฎาคม 2562 11:19:46
50   ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 3 กรกฎาคม 2562 09:19:34


ทั้งหมด 1,316 รายการ 1 / 27
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th