คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (656)
คณะสงฆ์ภาค 3 (736)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,492)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,294)
    เชียงราย (418)
    น่าน (140)
    พะเยา (212)
    แพร่ (207)
    ลำปาง (317)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,575)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,592)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,449)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,454)
คณะสงฆ์ภาค 12 (801)
คณะสงฆ์ภาค 13 (749)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (974)
คณะสงฆ์ภาค 17 (280)
คณะสงฆ์ภาค 18 (614)

รวม 23,100 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
2   โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
3   เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
4   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
5   บ้านสบยาง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
6   โรงเรียนบ้านน้ำหิน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
7   บ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป. เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
8   โรงเรียนบ้านป่าสัก
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
9   บ้านน้ำแก่นเหนือ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
10   บ้านสะเลียม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
11   โรงเรียนบ้านสองแคว
น่าน
สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
12   โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
13   โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
น่าน
สพม.เขต 37  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
14   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
สพม.เขต 37 น่าน 13 สิงหาคม 2563 20:26:03
15   โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
น่าน
สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 12:40:08
16   โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
น่าน
สพม.เขต 37  13 สิงหาคม 2563 09:49:32
17   โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
18   โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
19   โรงเรียนบ้านแม่พุง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
20   ชุมชนบ้านสันมะค่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
21   โรงเรียนบ้านป่าส้าน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
22   โรงเรียนโยนกวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 16 เมษายน 2563 17:10:38
23   โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 15 เมษายน 2563 14:10:03
24   โรงเรียนบ้านจ้อง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
25   โรงเรียนบ้านสิบสอง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
26   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17
27   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 กรกฎาคม 2562 11:19:46
28   ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 3 กรกฎาคม 2562 09:19:34
29   โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 มิถุนายน 2562 10:37:11
30   บ้านห้วยหมอเฒ่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 17 มิถุนายน 2562 11:26:01
31   บ้านม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
32   โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
33   โรงเรียนวรนคร
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
34   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
35   โรงเรียนบ้านน้ำมิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 31 พฤษภาคม 2562 13:46:47
36   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2562 10:10:35
37   แม่อ้อนอก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
38   ราชานุบาล
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
39   โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
40   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35  3 สิงหาคม 2561 14:57:46
41   บ้านสันมะนะ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
42   โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
43   โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
44   โรงเรียนบ้านปันง้าว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23
45   โรงเรียนบ้านสันนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
46   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
47   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58
48   โรงเรียนบ้านปล้องใต้
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 พฤษภาคม 2561 13:13:15
49   โรงเรียนบ้านปางยาง
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 พฤษภาคม 2561 12:14:13
50   บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42


ทั้งหมด 1,294 รายการ 1 / 26
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th