คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
    พระนครศรีอยุธยา (331)
    สระบุรี (182)
    อ่างทอง (154)
คณะสงฆ์ภาค 3 (736)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,014)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,326)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,637)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,521)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,435)
คณะสงฆ์ภาค 12 (804)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,167)
คณะสงฆ์ภาค 15 (829)
คณะสงฆ์ภาค 16 (994)
คณะสงฆ์ภาค 17 (290)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,325 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนกลางคลอง 27
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
2   กลางคลอง 27
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:57:30
3   โรงเรียนวัดพระเเก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:52:14
4   โรงเรียนวัดหนองบัว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
5   โรงเรียนโคกตาพรหม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 12 สิงหาคม 2564 13:07:44
6   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 17:51:51
7   โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:17:56
8   โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2564 15:37:57
9   บ้านลำแดง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2564 09:46:59
10   โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 พฤษภาคม 2564 14:50:34
11   โรงเรียนคชเวกวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 6 พฤษภาคม 2564 14:39:38
12   วัดกุฎีประสิทธิ์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 เมษายน 2564 12:15:14
13   โรงเรียนวัดท่าวัว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
14   โรงเรียนวัดจอมเกษ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
15   โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่๑๓๒)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:57:11
16   โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26
17   โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
18   โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"
พระนครศรีอยุธยา
สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
19   โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กันยายน 2563 19:35:33
20   โรงเรียนวัดบ้านดง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2562 11:20:35
21   โรงเรียนวัดดาวคะนอง
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
22   โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
23   โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 08:03:04
24   โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2562 12:11:29
25   วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
26   โรงเรียนวัดสว่าง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
27   โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
28   โรงเรียนวัดโบสถ์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
29   โรงเรียนวัดไทรงาม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
30   โรงเรียนวัดโคกกรวด
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
31   โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
32   โรงเรียนผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
สพม.เขต 3  29 มิถุนายน 2560 14:20:39
33   โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
34   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มิถุนายน 2560 10:00:55
35   โรงเรียนพระพุทธบาท
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2560 19:52:04
36   โรงเรียนวัดนางชี
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2560 14:33:30
37   โรงเรียนวัดพระแก้ว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
38   โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 06:53:48
39   โรงเรียนบ้านซับบอน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 26 สิงหาคม 2559 14:52:40
40   โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 2 สิงหาคม 2559 14:38:40
41   โรงเรียนวัดกะสังข์(พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 14:50:41
42   โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:29:10
43   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:56:44
44   โรงเรียนบ้านเขาพลัด
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:09:52
45   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:01:51
46   โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 08:28:11
47   โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สระบุรี
สพม.เขต 4  13 มิถุนายน 2559 12:37:01
48   โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:49:06
49   โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 มิถุนายน 2559 13:19:10
50   โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2559 06:13:03


ทั้งหมด 667 รายการ 1 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th