ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย    
๑. กำหนดการ จำนวน  ๑  แผ่น   
๒. ใบตอบรับ จำนวน  ๑ แผ่น
ด้วยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรชาวพุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับครู            และนักเรียนภายใต้โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ 
๑.    หลักสูตรอบรมนักเรียน ใช้หลักสูตร “หลักชาวพุทธ”    
๒.    หลักสูตรอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักสูตร“ครูวิถีพุทธ”
ระยะเวลาโรงเรียนสามารถเลือกช่วงเวลาได้ดังนี้
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  
     -เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
     -เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  
 โดยโครงการจะจัดส่งพระวิทยากรไปจัดกิจกรรมจำนวน ๒ รูป โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่สามารถบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานได้ตามศรัทธา รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ในการนี้  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  จึงเจริญพรมาเพื่อขอความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษา   แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกแบบตอบรับ แล้วแสกนใบตอบรับส่งมายังอีเมล์ผู้ติดต่อประสานงานด้านล่าง ก่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 โดยโรงเรียนวิถีพุทธที่ตรงตามเงือนไขในโครงการนี้    โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่าทอง
     
จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
หมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (267.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (234.36 kb)

เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2557 | อ่าน 14767
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 7932
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 19013
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 18892
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 23461
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 22174
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 21641
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 35171
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 35603
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 21770
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 34952
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th