๑๑๐. โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ ๔

mail.........mail.........mail

               สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล  และ สพฐ.ได้ร่วมกันจัดโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ ๔ ตลอดช่วงเข้าพรรษา กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามที่ได้เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนี้ ดังคำชี้แจงในเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ
 
               โรงเรียนใดสนใจร่วมโครงการ ฯ ให้ส่งใบตอบรับ (ตามเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ ภายใน ๒๕ กค ๒๕๕๗ หรือจนกว่าบันทึกการเรียนรู้จะแจกหมด) สคล. จะจัดส่งบันทึกการเรียนรู้ /เอกสารแผนบูรณาการ  ให้โรงเรียน (หากเอกสารหมด สามารถ download ได้เองที่เวปนี้) laugh
 
               และเมื่อออกพรรษา  ภายใน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ขอให้โรงเรียนส่งบันทึกการเรียนรู้ ฉบับที่น่าสนใจ และ เอกสารภารกิจที่ ๘ -๙ ของนักเรียนทุกคนกลับมา (คนละ ๑ แผ่น)  เพื่อขอรับเกียรติบัตรและเข็มกลัดที่ระลึกต่อไป

 
enlightened.........enlightened.........enlightened.........enlightened........enlightened

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (138.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (132 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (283 kb)

เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 | อ่าน 3660
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4939
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9336
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9383
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11065
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12034
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11040
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15893
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11854
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th