๑๐๔.วิธีการหา“รหัสโรงเรียน”และรับรองผลการประเมินตนเองของ ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่

~~วิธีการหา “รหัสโรงเรียน”และรับรองผล  ของศึกษานิเทศก์์ ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่

กรณีที่โรงเรียนสอบถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าเว็บวิถีพุทธ ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ เข้าเว็บวิถีพุทธตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตนมี
2. ดูรายชื่อโรงเรียนที่สอบถามรหัสผ่าน แล้วนำเม้าส์ไปชี้ที่โรงเรียนที่รับผิดชอบ จะปรากฎข้อมูลโรงเรียน และมีรหัสโรงเรียน
3. แจ้งให้โรงเรียนทราบ เพื่อนำรหัสโรงเรียนไปกรอกในช่องที่กำหนดในเว็บหน้าแรก
4. กรณีที่มีชื่อโรงเรียนที่สอบถามรหัสผ่าน แต่ไม่มีปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวหรือปุ่มไอคอน Excel แสดงว่าโรงเรียนนั้นๆ ยังไม่เคยเข้าไปประเมินตนเองเลย ขอให้โรงเรียนส่งอีเมลหรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์
5. กรณีที่ไม่มีชื่อโรงเรียนในสังกัดปรากฎในระบบของศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบ แสดงว่าโรงเรียนนั้นๆ อาจยังไม่เคยสมัครเข้าเว็บวิถีพุทธ (ขอให้สมัครครั้งแรกได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด) หรือสมัครแล้วแต่กรอกข้อมูลเขตพื้นที่ผิด ชื่อโรงเรียนก็จะไปปรากฏอยู่ในเขตอื่น ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือให้โรงเรียนเข้าไปแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
6.ขอให่ศึกษานิเทศรับรองผลของการประเมิน รร.โดยการเข้าไปที่ชื่อ รร.ที่รับผิดชอบเข้าไปที่อัตลักษ์ 29 ประการของ รร.นั้นๆ  แล้วไปที่ด้านอื่นๆจากนั้นที่ท้ายตารงจะมีการอนุมัติผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ กรุณารับรองแล้วลงความเห็นประกอบ เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล เมื่อกลับมาหน้าของ รร.ที่รับผิดชอบ จะปรากฎเครื่องหมายถูกสีแดง ในช่องที่สอง ของ รร.นั้นๆ ซึ่งแสดงว่าศึกษานืเทศได้รับรองผล ตรวจผลการประเมินของ รร.นั้นๆแล้ว
7. ขอให้ทางโรงเรียนจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ดี และเขียนไว้ในที่ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้


เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2557 | อ่าน 7245
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4953
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9342
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9384
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11069
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12041
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11045
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15896
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11855
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th