๙๓. ข่าวดี นักเรียนชาย ที่จบ ป.๖ ม.๓ หรือ ม.๖

enlightened โครงการ “สามเณรรากแก้วศาสนทายาท” enlightened
 
          ให้ทุนการศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์ แก่นักเรียนชายที่จบ ป.๖  ม.๓  หรือ ม.๖  ทุนต่อเนื่องถึงจบปริญญาตรี จำนวน ๑๐๘ คน ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดหนองบัวลำภู  เลย อุดรธานี  หนองคาย  บึงกาฬ  และ
สกลนคร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นักเรียนที่สนใจนักเรียนส่งใบสมัครไปยังเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

         เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมคัดเลือกให้ได้จำนวน ๕-๘ คน แล้วส่งใบสมัครมาทางโทรสาร
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทรสารหมายเลข ๐๒-๗๑๙-๗๖๗๔ หรือติดต่อสอบถามโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๑๙- ๗๖๗๖ (คุณเฉลิมพล)  และ ๐๒-๓๑๘-๕๙๒๖ (คุณเรืองศิลป์)

         wink นักเรียนพร้อมผู้ปกครองไม่เกิน ๒ คน เดินทางโดยประหยัด มาถึงวัดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ (วัดมีค่าพาหนะ และจัดที่พัก , อาหารให้) wink

         yes กำหนดพิธีบรรพชาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร yes

 
mail ใบสมัคร ดังเอกสารเพิ่มเติม ที่แนบ mail
 
************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (33 kb)

เขียนเมื่อ 6 มีนาคม 2557 | อ่าน 1968
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 6458
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9994
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9945
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11617
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12560
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11539
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16626
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 12536
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11921
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11779
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th