๓๖. รายงานค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ค่าย ๑ ๒ ๓

ขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมทุกค่าย  ค่าย ๑ ชลบุรีเขต ๒  ค่าย ๒ นนทบุรีเขต ๒ ค่าย ๓ หนองบัวลำภูเขต ๑ หากไม่ได้เขตเหล่านี้ การจัดค่ายไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เด็กๆและครูจะไม่ได้โอกาสและประสบการณ์ดีเท่านี้ นอกจากนั้น พระวิทยากร จาก มจร เป็นอีกฝ่ายที่ ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขอให้ท่านมีกำลังไปตลอดถึงค่ายที่ ๘ สาธุ  แต่ที่ผ่านไป ๓ ค่าย มีสพป  และ สพม บางแห่งไม่ส่งตัวแทนโครงงานมาเลยแม้แต่โรงเรียนเดียว ขอเก็บชื่อไว้ในใจก่อน พร้อมกันนั้น จาก ๓ ค่ายมีการคัดเลือกโครงงานไว้เพื่อเยี่ยม  เสนอแนะ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และ ให้เข้าร่วมค่ายที่ ๙ ณ เมืองทองธานี งานศิลปหัตถกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองผักขม โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนแก่งคอย  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น โรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนพานพร้าว  โรงเรียนพังโคนวิทยา  โรงเรียนมหาชนะชัยพิทยาคม  โรงเรียนนาทมวิทยา


เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2555 | อ่าน 2476
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 5410
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9523
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9519
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11211
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12171
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11159
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16014
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11962
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11427
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th