กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย  ได้ดำเนินการสอนธรรมะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓  โดยพระอาจารย์จากวัดป่าดงทอง สัปดาห์ละ๑วัน/๑ชั่วโมง  โดยกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีกิจกรรมการสอนธรรมะในโรงเรียน  ห้องเรียน  และกิจกรรมที่วัด เช่น  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  ฟังธรรม  และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (5.48 mb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2564 | อ่าน 469
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 118
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 526
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 852
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 1885
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 2960
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 2822
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 2828
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 3904
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3677
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3691
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th