๓๕๐. โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล ในโครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย ทำดี ถวานในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) (ตามหัวข้อ ข่าวสาร สนก ข้อ ๓๔๕) โดยจัดสรรให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสร้างโอกาสให้โครงงานคุณธรรมดังกล่าวได้ดำเนินการ
พัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงงานคุณธรรมรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: aiew170

เอกสารเพิ่มเติม 1 หนังสือประชาสัมพันธ์/คำชี้แจง
เอกสารเพิ่มเติม 2 แบบฟอร์มรายงานผล ก
เอกสารเพิ่มเติม 3 แบบฟอร์มรายงานผล ข
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4.59 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (84.52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (80.21 kb)

เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 | อ่าน 15224
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๗๖.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันการเข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๔ (สำหรับผู้ที่เข้าปฐมนิเทศรอบพิเศษ)
27/11/2564
เปิดอ่าน 284
 
๓๗๕. ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒
25/11/2564
เปิดอ่าน 2257
 
๓๗๔.เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๒
09/11/2564
เปิดอ่าน 8350
 
๓๗๓. เลื่อนการสอบธรรมศึกษา
04/11/2564
เปิดอ่าน 6912
 
๓๗๒. ขอเชิญชวนเข้าชม virtual tour นิทรรศการ พระมหาสมนานุสรณ์ ๑๐๐ ปี
02/11/2564
เปิดอ่าน 6967
 
๓๗๑. ๑-๑๒ พฤศจิกายน ศกนี้! รับสมัครครูที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๔
27/10/2564
เปิดอ่าน 8649
 
๓๗๐. เกียรติบัตรโครงการ Good Food Festival ตอน "เทศกาลถือศีลกินเจ"
15/10/2564
เปิดอ่าน 9502
 
๓๖๙. การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
15/10/2564
เปิดอ่าน 8415
 
๓๖๘. เชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food Festival ตอน "เทศกาลถือศีลกินเจ"
05/10/2564
เปิดอ่าน 9756
 
๓๖๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 9924
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th