ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนกวนวันวิทยา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  24 พฤษภาคม 2559 10:22:16
2   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
  สพม.เขต 21  23 พฤษภาคม 2559 23:11:32
3   โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  17 สิงหาคม 2558 11:40:43
4   โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
  สพม.เขต 21 บึงกาฬ 17 สิงหาคม 2558 10:27:33
5   โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  13 สิงหาคม 2558 11:55:05
6   โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  15 มิถุนายน 2558 23:22:27
7   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  15 มิถุนายน 2558 15:00:10
8   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  15 มิถุนายน 2558 14:26:07
9   โรงเรียนบุ่งคล้านคร
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  15 มิถุนายน 2558 12:16:00
10   โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  1 มิถุนายน 2558 12:25:34
11   โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  15 สิงหาคม 2557 09:53:33
12   โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  14 สิงหาคม 2557 10:52:00
13   โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  9 มิถุนายน 2557 15:32:59
14   โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
หนองคาย
  สพม.เขต 21  4 มิถุนายน 2557 20:59:29
15   โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  30 พฤษภาคม 2557 12:09:56
16   โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  22 พฤษภาคม 2557 14:24:07
17   โรงเรียนถ่อนวิทยา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  13 กรกฎาคม 2556 11:57:17
18   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  9 กรกฎาคม 2556 10:24:46
19   โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  9 กรกฎาคม 2556 10:17:41
20   โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  8 กรกฎาคม 2556 11:56:57
21   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
หนองคาย
  สพม.เขต 21  8 กรกฎาคม 2556 11:40:41
22   โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  15 พฤษภาคม 2556 11:10:50
23   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  25 เมษายน 2556 21:14:32
24   โรงเรียนฝางพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  14 มีนาคม 2556 14:53:30
25   โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  22 กุมภาพันธ์ 2556 12:11:23
26   โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
หนองคาย
  สพม.เขต 21  21 กุมภาพันธ์ 2556 17:48:03
27   โรงเรียนพานพร้าว
หนองคาย
  สพม.เขต 21  11 กุมภาพันธ์ 2556 12:41:49
28   โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  17 มกราคม 2555 15:00:40
29   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  13 มกราคม 2555 12:34:30
30   โรงเรียนพรเจริญวิทยา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  13 มกราคม 2555 11:05:09
31   โรงเรียนสังคมวิทยา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  11 มกราคม 2555 10:21:48
32   โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
หนองคาย
  สพม.เขต 21  10 มกราคม 2555 08:48:47
33   โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21 บึงกาฬ 6 มกราคม 2555 17:22:50
34   โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  6 มกราคม 2555 12:20:04
35   โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  6 มกราคม 2555 09:00:37
36   โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
หนองคาย
  สพม.เขต 21  5 มกราคม 2555 15:24:33
37   โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
หนองคาย
  สพม.เขต 21  4 มกราคม 2555 15:33:15
38   โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  30 ธันวาคม 2554 11:26:09
39   โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  29 ธันวาคม 2554 10:13:09
40   โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  28 ธันวาคม 2554 11:08:51
41   โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
หนองคาย
  สพม.เขต 21  28 ธันวาคม 2554 10:28:29
42   โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  28 ธันวาคม 2554 09:34:46
43   โรงเรียนเซกา
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  27 ธันวาคม 2554 23:35:32
44   โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  27 ธันวาคม 2554 15:31:31
45   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  26 ธันวาคม 2554 13:31:48
46   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
  สพม.เขต 21  26 ธันวาคม 2554 10:34:39
47   โรงเรียนนาดีพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  25 ธันวาคม 2554 15:33:28
48   โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
หนองคาย
  สพม.เขต 21  25 ธันวาคม 2554 00:32:27
49   โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
  สพม.เขต 21  24 ธันวาคม 2554 14:23:55
50   โรงเรียนเซิมพิทยาคม
หนองคาย
  สพม.เขต 21  24 ธันวาคม 2554 10:59:11


ทั้งหมด 56 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th