ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนน้ำผุด
ตรัง
  สพม.เขต 13  2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
2   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
กระบี่
  สพม.เขต 13  13 มิถุนายน 2559 11:38:16
3   โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
  สพม.เขต 13  25 พฤษภาคม 2559 14:19:19
4   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ตรัง
  สพม.เขต 13  9 กันยายน 2558 19:54:09
5   โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ตรัง
  สพม.เขต 13 ตรัง 18 สิงหาคม 2558 16:07:08
6   โรงเรียนกันตังพิทยากร
ตรัง
  สพม.เขต 13  18 สิงหาคม 2558 10:01:00
7   โรงเรียนพนมเบญจา
กระบี่
  สพม.เขต 13  6 สิงหาคม 2558 13:50:08
8   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตรัง
  สพม.เขต 13 ตรัง 11 มิถุนายน 2558 13:44:57
9   โรงเรียนวิเชียรมาตุ๓
ตรัง
  สพม.เขต 13 ตรัง 9 มิถุนายน 2558 11:13:35
10   โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
กระบี่
  สพม.เขต 13 กระบี่ 5 มิถุนายน 2558 10:59:36
11   โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
กระบี่
  สพม.เขต 13  3 มิถุนายน 2558 17:00:56
12   โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
กระบี่
  สพม.เขต 13  27 พฤษภาคม 2558 11:35:33
13   โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ตรัง
  สพม.เขต 13  26 พฤษภาคม 2558 15:48:10
14   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
กระบี่
  สพม.เขต 13  25 พฤษภาคม 2558 09:18:21
15   โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
ตรัง
  สพม.เขต 13  21 พฤษภาคม 2558 13:40:17
16   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ตรัง
  สพม.เขต 13  21 พฤษภาคม 2558 10:05:55
17   โรงเรียนในเตาพิทยาคม
ตรัง
  สพม.เขต 13  15 กันยายน 2557 09:28:52
18   โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
กระบี่
  สพม.เขต 13  12 กันยายน 2557 10:56:08
19   โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
กระบี่
  สพม.เขต 13  27 มิถุนายน 2556 15:36:47
20   โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
กระบี่
  สพม.เขต 13 กระบี่ 27 มิถุนายน 2556 14:32:17
21   โรงเรียนสภาราชินี 2
ตรัง
  สพม.เขต 13 ตรัง 27 มิถุนายน 2556 14:23:57
22   โรงเรียนวังวิเศษ
ตรัง
  สพม.เขต 13  25 มิถุนายน 2556 15:41:11
23   โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
กระบี่
  สพม.เขต 13 กระบี่ 20 มิถุนายน 2556 08:00:54
24   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ตรัง
  สพม.เขต 13  5 มกราคม 2555 19:28:43
25   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ตรัง
  สพม.เขต 13  4 มกราคม 2555 14:12:53
26   โรงเรียนสามัคคีศึกษา
ตรัง
  สพม.เขต 13  29 ธันวาคม 2554 16:02:51
27   โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตรัง
  สพม.เขต 13 ตรัง 27 ธันวาคม 2554 15:11:11
28   โรงเรียนบางดีวิทยาคม
ตรัง
  สพม.เขต 13  27 ธันวาคม 2554 12:48:15


ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th