คณะสงฆ์ภาค 1 (534)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (734)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
    กำแพงเพชร (376)
    นครสวรรค์ (383)
    พิจิตร (264)
    เพชรบูรณ์ (482)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,019)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,340)
คณะสงฆ์ภาค 7 (922)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,563)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,638)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,520)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,443)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (758)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,166)
คณะสงฆ์ภาค 15 (831)
คณะสงฆ์ภาค 16 (996)
คณะสงฆ์ภาค 17 (289)
คณะสงฆ์ภาค 18 (623)

รวม 23,351 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/01/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านใหม่เขานิยม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
2   โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
3   คณฑีพิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
4   โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
5   นครไตรตรึงษ์
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
6   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
7   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:46:55
8   โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
9   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
10   โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41  29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
11   โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
12   โรงเรียนบ้านโคกกรวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2564 11:16:25
13   โรงเรียนวันครู(2504)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2564 18:58:50
14   บ้านเขาดิน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 26 มิถุนายน 2564 13:58:57
15   โรงเรียนบ้านไตรคีรี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 มิถุนายน 2564 13:33:29
16   โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
นครสวรรค์
สพม.เขต 42  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
17   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นครสวรรค์
สพม.เขต 42  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
18   โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 พฤษภาคม 2564 10:09:54
19   โรงเรียนพิไกรวิทยา
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41  27 พฤษภาคม 2564 09:47:36
20   รร.วัดหนองเบน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 11 พฤษภาคม 2564 11:26:49
21   โรงเรียนวัดเขาวง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 เมษายน 2564 20:30:56
22   โรงเรียนเมธีพิทยา
พิจิตร
สพม.เขต 41  21 เมษายน 2564 16:09:47
23   สระหลวงพิทยาคม
พิจิตร
สพม.เขต 41  7 มีนาคม 2564 16:29:53
24   โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
25   บ้านอาชานุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
26   โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
27   โรงเรียนบ้านหนองขานาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
28   บ้านหนองกรด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
29   โรงเรียนบ้านดงมัน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
30   อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
31   โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
32   โรงเรียนพนมรอกวิทยา
นครสวรรค์
สพม.  29 สิงหาคม 2563 21:42:25
33   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
34   โรงเรียนวัดเขาดุม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
35   โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
36   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
37   โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
38   โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
39   โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
40   โรงเรียนบ้านหนองหมู
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
41   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
42   บ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์"
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 กันยายน 2562 16:25:44
43   บ้านน้ำขียว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
44   โรงเรียนบ้านนาวังแหน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
45   โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
46   บ้านไร่ประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 11:06:58
47   โรงเรียนวัดหนองเสือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:22:30
48   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:05:21
49   โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2562 16:44:49
50   โรงเรียนบ้านสระเกษ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2562 13:29:32


ทั้งหมด 1,505 รายการ 1 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th