การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ปีการศึกษา 2563

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดโพธิ์ศรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยผู้บริหารและคณะครูดูแลการสอบของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
- ผู้อำนวยการ ดร.ธวัลรัตน์ ธีฆะพร เข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รักษาการเจ้าอาวา่สวัดโพธฺ์ศรี  เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา การสอบธรรมะศึกษา สนามหลวง สำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 600
เขียนโดย โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2131
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2045
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2610
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2928
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3712
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4936
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4825
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4713
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5869
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5718
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th