คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (916)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (851)
    มหาสารคาม (583)
    ร้อยเอ็ด (680)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (771)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 29/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2601   โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:07:39
2602   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:55:10
2603   โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:52:04
2604   โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:43:16
2605   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  23 ธันวาคม 2554 13:38:09
2606   โรงเรียนบ้านดงหมู
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:28:58
2607   โรงเรียนบ้านท่าไคร้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:27:57
2608   โรงเรียนบ้านโพนทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:17:59
2609   โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:00:34
2610   โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:06:32
2611   โรงเรียนบ้านชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:58:07
2612   โรงเรียนบ้านโนนชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:38:11
2613   โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:32:35
2614   โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:31:05
2615   โรงเรียนบ้านโพนแพง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:19:27
2616   โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:29:51
2617   โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:20:15
2618   โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:18:26
2619   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 ธันวาคม 2554 09:42:54
2620   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
2621   โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:23:43
2622   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
2623   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
2624   โรงเรียนบ้านตาลอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:08:18
2625   โรงเรียนบ้านปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:38:32
2626   โรงเรียนบ้านสีเสียด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:32:05
2627   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:34:47
2628   โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:20:15
2629   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
2630   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:00:14
2631   โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:41:57
2632   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
2633   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:09:57
2634   โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:05:09
2635   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
2636   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23
2637   บ้านห้วยแคนโนนสูง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:47:49
2638   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:41:13
2639   โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
2640   โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:06:43
2641   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:56:03
2642   โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:49:14
2643   โรงเรียนโนนสมบูรณ์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:44:06
2644   โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:32:03
2645   โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:22:50
2646   โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
2647   โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
2648   โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
2649   โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
2650   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00


ทั้งหมด 2,663 รายการ 53 / 54
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th