คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
คู่มือและตัวชี้วัด 54 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไม่ระบุ 26/03/2559 admin
คูมือกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ไม่ระบุ 17/02/2560 admin
01ใบสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ ไม่ระบุ 01/02/2561 adminstain
02ข้อมูลพระสอนศีลธรรมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน(รุ่นที่๓) ไม่ระบุ 01/02/2561 adminstain
03คำชี้แจงการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ ไม่ระบุ 01/02/2561 adminstain

ทั้งหมด 5 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th