โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งหมด
127
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2558
25
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2560
34
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2562
26
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2564
42
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งหมด
127
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 14:18:53
   
      ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่นต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
2  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
3  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
4  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
5  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
6  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
7  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
8  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
9  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
10  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
11  โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
12  โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
13  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
14  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
15  โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
16  โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
17  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
18  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
19  โรงเรียนวัดสวนดอก สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
20  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
21  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
22  โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
23  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
24  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.สพม. บึงกาฬ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
25  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
26  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
27  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สพม. สุพรรณบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
28  โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
29  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
30  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
31  โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
32  โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
33  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.สพม. ชัยภูมิ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
34  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
35  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
36  โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
37  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
38  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
39  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
40  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.สพม. ขอนแก่น  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
41  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.สพม. ขอนแก่น  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
42  โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม.สพม. ชัยภูมิ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2564
43  โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
44  โรงเรียนคงคาราม สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
45  โรงเรียนด่านซ้าย สพป.เลย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
46  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
47  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
48  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.สพม. บึงกาฬ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
49  โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
50  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
51  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
52  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
53  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
54  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
55  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
56  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
57  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
58  โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
59  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.สพม. มหาสารคาม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
60  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
61  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
62  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
63  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
64  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
65  โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
66  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
67  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
68  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.สพม. ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2562
69  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
70  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
71  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
72  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
73  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
74  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
75  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
76  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
77  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
78  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
79  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
80  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
81  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ( ศุภพิพัฒน์รังสรรค์ ) สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
82  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
83  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
84  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.สพม. ลพบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
85  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
86  โรงเรียนบ้านกระถินหนองครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
87  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
88  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
89  โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
90  โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
91  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
92  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
93  โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
94  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
95  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
96  โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.สพม. นครพนม  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
97  โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
98  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
99  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560
100  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560


ทั้งหมด 127 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th