การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กายคตาสติ

การฝึกกายบริหารด้วยท่าทางประกอบ โดยใช่บทเพลงธรรมจังหวะช้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นฝึกสมาธิ 

เเละเข้าสู่การฝึกสมาธิโดยง่าย

ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2561 | เปิดอ่าน 83 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนอัมพวันศึกษา
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู