การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 11 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดกลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครปฐม 10 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดเสาหิน รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 10 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุตรดิตถ์ 10 สิงหาคม 2563
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 8 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบุรี 8 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านนามกุย รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 7 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดรางกำหยาด รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครปฐม 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) รร.วิถีพุทธ(อปท.) อำนาจเจริญ 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม อปท. นครสวรรค์ 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านโนนท่อน อปท. ขอนแก่น 6 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 5 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 5 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านดงเสลา รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 4 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านดงยาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุโขทัย 24 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อปท. สมุทรปราการ 17 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรสงคราม 17 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจ้ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 17 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) มหาสารคาม 3 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา รร. สามัญเอกชน เลย 24 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 17 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อปท. นครปฐม 14 มิถุนายน 2563
4 / 15
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู