การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อปท. น่าน 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 26 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างภูมิกาวาส อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลสารกิต อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าชาลีลำพร อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดโชติการาม อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฮี อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหาร อปท. กระบี่ 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่กา อปท. พะเยา 23 พฤษภาคม 2563
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว อปท. นครปฐม 22 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง อปท. นครราชสีมา 21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชัยภูมิ 21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว อปท. ปราจีนบุรี 21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตามั่น อปท. ปราจีนบุรี 21 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 20 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกระกา อปท. สระแก้ว 20 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ อปท. กาฬสินธุ์ 20 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดค้อทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนกาม อปท. ศรีสะเกษ 19 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 17 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง อปท. พะเยา 15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมวิทยา์ อปท. พะเยา 15 พฤษภาคม 2563
3 / 11
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู