การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านสถาน อปท. พะเยา 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย พศ. บุรีรัมย์ 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านชาด พศ. อุดรธานี 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) พศ. ราชบุรี 29 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดระนาม รร.วิถีพุทธ(อปท.) สิงห์บุรี 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ พศ. อุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 25 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา รร.การกุศลของวัด นครนายก 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวานิชวิทยา รร. สามัญเอกชน นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พศ. กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อปท. ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดวาส พศ. สงขลา 21 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านหัวโตก รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 20 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2563
โรงเรียนชาติเฉลิม อปท. ระนอง 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำพูน 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ รร.การกุศลของวัด ชุมพร 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดหนองครก รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 17 สิงหาคม 2563
บ้านกล้วย รร.วิถีพุทธ(อปท.) ราชบุรี 17 สิงหาคม 2563
บ้านกล้วย รร.วิถีพุทธ(อปท.) ราชบุรี 17 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านตานี อปท. สุรินทร์ 17 สิงหาคม 2563
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 รร.การกุศลของวัด นราธิวาส 15 สิงหาคม 2563
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กทม. สุรินทร์ 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังคูณ พศ. หนองบัวลำภู 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สมุทรปราการ 13 สิงหาคม 2563
3 / 15
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู