การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านเขานาใน กทม. สุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2563
บ้านท่ากกต้อง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บึงกาฬ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อปท. มหาสารคาม 11 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว รร.วิถีพุทธ(อปท.) ระนอง 10 กันยายน 2563
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 10 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าไหน่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 9 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว พศ. มหาสารคาม 9 กันยายน 2563
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 9 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านดงใหม่ อปท. แม่ฮ่องสอน 9 กันยายน 2563
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตรุง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตะเภา อปท. ศรีสะเกษ 8 กันยายน 2563
รร.บ้านหนองม่วน อปท. แม่ฮ่องสอน 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหลุบกุง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) พระนครศรีอยุธยา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนคลองพระอุดม รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านบางหยี รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 8 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) อปท. พระนครศรีอยุธยา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านตากิ่ม รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 8 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านลุงม่วง รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 2 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าแดง รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 1 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหนองแสง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อำนาจเจริญ 1 กันยายน 2563
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 1 กันยายน 2563
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร พศ. สิงห์บุรี 1 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 1 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านสถาน อปท. พะเยา 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย พศ. บุรีรัมย์ 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านชาด พศ. อุดรธานี 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) พศ. ราชบุรี 29 สิงหาคม 2563
2 / 14
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู