การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ อปท. สมุทรสงคราม 2 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก อปท. นครสวรรค์ 1 มิถุนายน 2563
ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งสะเดา อปท. ปราจีนบุรี 1 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ราชบุรี 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านศาลา พศ. อุดรธานี 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซ่พิสัย อปท. บึงกาฬ 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กระบี่ 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะสัง อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๓ อปท. สระแก้ว 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา อปท. พะเยา 29 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลาสร้อย อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนคา อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาล้อ อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศพด.บ้านตุ๊กแก อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกควายใหญ่ อปท. นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองโสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองโสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเงิน อปท. สระแก้ว 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครสวรรค์ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก อปท. น่าน 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โงเรียนโยนกวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 27 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 26 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนวัดบุญยืน พศ. น่าน 26 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างภูมิกาวาส อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมูลสารกิต อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย อปท. นครพนม 25 พฤษภาคม 2563
2 / 11
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู