การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) กทม. กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พศ. ขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงามสัมพันธ์ อปท. สงขลา 5 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) อปท. สระแก้ว 3 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง อปท. ร้อยเอ็ด 27 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อปท. เชียงใหม่ 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ อปท. สมุทรสาคร 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี อปท. เพชรบุรี 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา) อปท. สระแก้ว 19 มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 14 มีนาคม 2562
โรงเรียนปะตงวิทยา รร. สามัญเอกชน จันทบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ รร.การกุศลของวัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนดวงกมล รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 12 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 3 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรผดุงเวียงไชย รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 24 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลนวพร รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนจงฮั้ว รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 17 มกราคม 2562
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนยุวศึกษา รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 4 มกราคม 2562
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา รร. สามัญเอกชน ระยอง 30 สิงหาคม 2561
10 / 11
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู