การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
สังกัด: อปท.
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 256
หมู่ที่: 6
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: โคกขมิ้น
อำเภอ/เขต: วังสะพุง
จังหวัด: เลย
รหัสไปรษณีย์: 42130
เบอร์โทร 1: 09-8798-5191
เบอร์โทร 2:
โทรสาร:
เว็บไซต์:
อีเมล์: rattiyaphilakhun@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2522
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 8 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 77 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายก้องนเรนทร์ พลซา
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 30 มิถุนายน 2564 | เปิดดู: 230 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวรัตติยา พิลาคุณ

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู