การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 1
หมู่ที่: 7
ตรอก/ซอย:
ถนน: นาแก - สกลนคร
ตำบล/แขวง: บ้านแก้ง
อำเภอ/เขต: นาแก
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48130
เบอร์โทร 1: 08-9711-2771
เบอร์โทร 2:
โทรสาร:
เว็บไซต์: sites.google.com/view/ntmschool
อีเมล์: bhichet@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2482
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 13 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 254 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 30 มิถุนายน 2564 | เปิดดู: 36 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู