การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 10
หมู่ที่: 4
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: เขวาไร่
อำเภอ/เขต: โกสุมพิสัย
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44140
เบอร์โทร 1: 08-5450-5281ต่อ -
เบอร์โทร 2: ต่อ -
โทรสาร:
เว็บไซต์: โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
อีเมล์: Jutatip441@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 8/5/2482
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 9 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 119 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 29 มิถุนายน 2564 | เปิดดู: 29 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู