การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
สังกัด: รร.การกุศลของวัด
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: -
หมู่ที่: 6
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ดองกำเม็ด
อำเภอ/เขต: ขุขันธ์
จังหวัด: ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์: 33140
เบอร์โทร 1: 09-4265-6974
เบอร์โทร 2:
โทรสาร:
เว็บไซต์:
อีเมล์: phet3310@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2482
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 10 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 172 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นายสมปอง ออไธสง
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 28 มิถุนายน 2564 | เปิดดู: 37 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นา่งสาวเพชรา โพธิ์ศรี

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู