การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
สังกัด: พศ.
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: 47
หมู่ที่: 8
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: วังตะเคียน
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์: 24000
เบอร์โทร 1: 09-8454-0119
เบอร์โทร 2: 08-7539-8368
โทรสาร:
เว็บไซต์: data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070028
อีเมล์: wnk22_cha1@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2473
จำนวนห้องเรียน: 15 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 25 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 355 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3
ชื่อผู้อำนวยการ: นายวุฒิ อิสระกุล
แผนที่:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 7 เมษายน 2564 | เปิดดู: 21 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวภัทราวดี เฟื่องเจริญ

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู