การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านเนินมะคึด
สังกัด: โรงเรียนวิถีพุทธ(อปท.)
   
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่: -
หมู่ที่: 6
ตรอก/ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: วัดโบสถ์
อำเภอ/เขต: วัดโบสถ์
จังหวัด: พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์: ุ65160
เบอร์โทร 1: 08-1036-4987ต่อ -
เบอร์โทร 2: 08-4820-9879ต่อ -
โทรสาร: 0ต่อ -
เว็บไซต์: -
อีเมล์: noenmakhuet.404@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง: 2498
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 6 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 41 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน: อนุบาล ประถม
ชื่อผู้อำนวยการ: นางสาวปัณณพร เดชขจร
ตราสัญลักษณ์:
แผนที่:
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
อีเมล์: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
ไลน์ ไอดี: *** สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่สมัคร: 5 เมษายน 2564 | เปิดดู: 12 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย: นางสาวปัณณพร เดชขจร

สถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู