การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) อปท. สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) อปท. ลำปาง 15 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง อปท. นครปฐม 15 มิถุนายน 2563
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว อปท. นครปฐม 15 มิถุนายน 2563
โงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง อปท. สระบุรี 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด2(บ้านสำนักไม้เรียบ) อปท. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2563
โรงเรียนวัดสำนักขัน อปท. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) อปท. ประจวบคีรีขันธ์ 13 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อปท. ราชบุรี 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปลา อปท. สมุทรปราการ 12 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ อปท. กระบี่ 12 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) อปท. สุราษฎร์ธานี 11 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เทศบาล๑ อปท. ร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพยอม อปท. นครสวรรค์ 11 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ อปท. ชลบุรี 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อปท. ราชบุรี 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล2) อปท. ร้อยเอ็ด 14 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ อปท. สมุทรสงคราม 10 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล1) อปท. ร้อยเอ็ด 15 มิถุนายน 2563
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อปท. กำแพงเพชร 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกระดิ่งทอง(เทศบาล๒) อปท. ร้อยเอ็ด 12 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโซ่พิสัย อปท. บึงกาฬ 8 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง อปท. นครราชสีมา 7 มิถุนายน 2563
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ฺ) อปท. สงขลา 5 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย อปท. สุโขทัย 5 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ อปท. ชลบุรี 4 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด อปท. ชลบุรี 8 มิถุนายน 2563
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี สช. นครพนม 3 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง อปท. นครราชสีมา 1 มิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก อปท. นครสวรรค์ 1 มิถุนายน 2563
1 / 3
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู