การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านห้วยก้อด รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำปาง 22 เมษายน 2563
โรงเรียนเทศบาล1(อนุบาลเด็กน่ารัก) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชัยภูมิ 21 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดเดิมบาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุพรรณบุรี 19 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ รร.วิถีพุทธ(อปท.) จันทบุรี 18 กันยายน 2562
อนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 6 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านปากโตน รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 28 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านโนนเชือก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำพูน 10 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านแก่งยาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สตูล 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 21 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนประชาสามัคคี รร.วิถีพุทธ(อปท.) อำนาจเจริญ 3 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดต้นสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 20 มิถุนายน 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 31 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 14 มีนาคม 2562
โรงเรียนดวงกมล รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 12 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 4 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 30 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านศาลา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2560
8 / 8
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู