การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) รร.วิถีพุทธ(อปท.) น่าน 5 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 5 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุพรรณบุรี 5 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 5 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคงคามาลัย รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุโขทัย 5 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุพรรณบุรี 4 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 4 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 4 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) รร.วิถีพุทธ(อปท.) น่าน 4 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชากค้อ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 3 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 3 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เลย 3 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) รร.วิถีพุทธ(อปท.) กระบี่ 1 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) รร.วิถีพุทธ(อปท.) น่าน 1 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 1 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 1 พฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 1 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ ๑ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ระยอง 1 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครศรีธรรมราช 30 เมษายน 2563
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครศรีธรรมราช 30 เมษายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระแสบน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ระยอง 29 เมษายน 2563
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (อบจ.ชบ.2) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 29 เมษายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห รร.วิถีพุทธ(อปท.) กำแพงเพชร 29 เมษายน 2563
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล2) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2563
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล1) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2563
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุโขทัย 28 เมษายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุโขทัย 27 เมษายน 2563
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 23 เมษายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงราย 23 เมษายน 2563
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ รร.วิถีพุทธ(อปท.) แพร่ 22 เมษายน 2563
7 / 8
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู