การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาญจนบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง (พุทธประชานุสรณ์ฺ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 15 กันยายน 2564
โรงเรียนบ้านป่าหวาย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 1 กันยายน 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สังกัดสพป.นครราชสีมาเขต 6 รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 24 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 4 สิงหาคม 2564
โรงเรียนบ้านอู่โลก รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 15 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนบ้านควนปราง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านควนปราง รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 30 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 30 มิถุนายน 2564
วัดหลวงแพ่ง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ฉะเชิงเทรา 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม รร.วิถีพุทธ(อปท.) มหาสารคาม 29 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139 รร.วิถีพุทธ(อปท.) มหาสารคาม 28 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านจิกลาด รร.วิถีพุทธ(อปท.) กำแพงเพชร 25 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี รร.วิถีพุทธ(อปท.) สกลนคร 23 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สกลนคร 22 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองบัวลำภู 17 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิษณุโลก 15 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านดงเมย รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวิจิตราพิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านหมูม้น รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 30 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านน้ำพุ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชุมพร 27 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านลำสนธิ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลพบุรี 20 พฤษภาคม 2564
บ้านแถววิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พระนครศรีอยุธยา 18 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนเพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รร.วิถีพุทธ(อปท.) บุรีรัมย์ 13 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 11 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 1 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 1 พฤษภาคม 2564
1 / 8
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู