การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ พศ. อุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พศ. กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดวาส พศ. สงขลา 21 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังคูณ พศ. หนองบัวลำภู 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ พศ. น่าน 13 สิงหาคม 2563
3 / 3
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู