การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สืบสานประเพณีลอยกระทง วัด โรงเรียน ชุมชน

สืบสานประเพณีลอยกระทง วัด โรงเรียน ชุมชน

ด้วยความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม วัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันเก่าแก่งานลอยกระทง ของวัดเขาช่อง ซึ่งเป็นวันของคนในชุมชน  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสืบสาน สานต่อกระทง หาทุนให้วัด

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู