การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา (สำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์) เพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ
ณ สติภาวนาภิรตาราม  บ้านท่าขาม  ตำบลทัพทัน  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
คุณสมบัติผู้สมัคร
  - พระวิทยากรค่ายคุณธรรม
  - พระภิกษุสงฆ์ทั่วไปที่ได้ นธ.เอก พรรษา ๓ ขึ้นไป
  - อุบาสก  อุบาสิกา ที่จะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรม
  - ผู้บริหาร ครู  โรงเรียนวิถีพุทธ

แนวทางการฝึกอบรม 
   เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
     ๑. ธุดงค์ ๑๓ (เฉพาะพระสงฆ์)
     ๒. วัตร ๑๔
     ๓. กรรมฐาน ๔๐
     ๔. สติปัฏฐาน ๔
     ๕. การสอบอารมณ์
     ๖. ธรรมเนียมพระป่า
     ๗. กัลยาณมิตร  คุณธรรมของครู
     ๘. การสร้างเครือข่ายคุณธรรม

คลิกเข้ากลุ่มไลน์
  https://line.me/R/ti/g/z0s686hPYI


คลิกสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeGXNJJqtET9TU6h
qSCsxBskBoGG1ymvroscesWW
1fx6IUxag/viewform
 

พิกัดการเดินทางไปสติภาวาภิรตาราม
   Unnamed  Roa ตำบลทัพทัน  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  32150
   062 537 4378  
  https://maps.app.goo.gl/WEHXY                                                                                      ผู้เขียน  : พระมหาวิชาญ   สุวิชาโน


 

เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน 421 ครั้ง
เขียนโดย: admin
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู